LDL Cholesterol

LDL cholesterol

Cholesterol

Foto van Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

Het verlagen van LDL cholesterol is cruciaal in de huidige maatschappij die zich bewust is van gezondheid om hart- en vaatziekten te voorkomen, wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. LDL cholesterol, vaak bestempeld als “slecht” cholesterol, speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van atherosclerose, een aandoening die het risico op hartaanvallen en beroertes aanzienlijk verhoogt. Dit artikel richt zich op het belang van het begrijpen en beheren van het gehalte aan LDL cholesterol, biedt diepgaand inzicht in hoe LDL cholesterol functioneert in het lichaam en legt uit hoe een teveel aan LDL cholesterol bijdraagt aan hart- en vaatziekten. 

Wat is LDL cholesterol?

Low-density lipoproteïne (LDL) cholesterol staat bekend als “slecht” cholesterol vanwege zijn rol in het opbouwen van plaque in de slagaders, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. LDL cholesterol wordt geproduceerd door de lever en is cruciaal voor verschillende lichaamsfuncties, waaronder de productie van celmembranen en hormonen. Het wordt echter problematisch wanneer het in te hoge concentraties voorkomt en zich begint op te hopen aan de binnenkant van slagaderwanden, waardoor de bloedstroom kan worden belemmerd en het risico op hartaanvallen en beroertes toeneemt. 

Verschil tussen LDL- en HDL cholesterol

Het belangrijkste verschil tussen HDL- en LDL-cholesterol ligt in hun functie in het lichaam. LDL cholesterol, vaak “slecht” cholesterol genoemd, vervoert cholesterol van de lever naar de cellen. Wanneer er te veel LDL cholesterol in het bloed zit, kan het zich ophopen in de wanden van de bloedvaten, wat leidt tot atherosclerose, een belangrijke oorzaak van hartaandoeningen en beroertes. HDL cholesterol werkt deze ophoping tegen door cholesterol weg te transporteren van de slagaders naar de lever. 

Belang LDL cholesterol

Het controleren van LDL cholesterol is essentieel vanwege het directe verband met hartaandoeningen. Wanneer LDL cholesterol zich ophoopt in bloedvaten, leidt dit tot vaatverkalking, een proces waarbij slagaders vernauwen en verharden. Dit kan de bloedstroom belemmeren en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Het is daarom van essentieel belang om het LDL cholesterolgehalte gezond te houden om de gezondheid van het hart op de lange termijn te bevorderen en het risico op hartaandoeningen te verminderen. 

LDL cholesterol waarde

Inzicht in de LDL cholesterol waarde is essentieel voor het beoordelen van het risico op hart- en vaatziekten en het opstellen van een effectief behandelplan. De concentratie LDL cholesterol in het bloed wordt uitgedrukt in milligram per deciliter (mg/dL) en gezondheidsdeskundigen hebben specifieke richtlijnen ontwikkeld om deze waarden te kunnen classificeren:

 • Optimaal (<100 mg/dL): Een LDL-cholesterol waarde van minder dan 100 mg/dL wordt beschouwd als optimaal en wijst op een laag risico op hart- en vaatziekten. Dit niveau is vooral wenselijk voor individuen met een reeds bestaand risico op hartziekten of andere onderliggende gezondheidsaandoeningen.
 • Acceptabel (100-129 mg/dL): Waarden in dit bereik worden als acceptabel beschouwd voor personen zonder hartziekten. Echter, voor patiënten met hartziekten of diabetes, of die meerdere risicofactoren voor hartziekten hebben, kan zelfs dit niveau als te hoog worden beschouwd.
 • Grensgeval hoog (130-159 mg/dL): LDL-cholesterol waarde binnen dit bereik worden gezien als grensgeval hoog. Individuen met niveaus in dit bereik moeten hun levensstijl en dieet heroverwegen en mogelijk aanpassen om hun cholesterol te verlagen en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.
 • Hoog (160-189 mg/dL): Dit niveau wordt als hoog beschouwd en vereist vaak meer agressieve maatregelen, waaronder levensstijlveranderingen en mogelijk medicatie, om het cholesterolgehalte te verlagen en het risico op cardiovasculaire aandoeningen te verminderen.
 • Zeer hoog (≥190 mg/dL): Een LDL-cholesterolwaarde van 190 mg/dL of hoger wordt geclassificeerd als zeer hoog. Dit niveau wijst op een significant risico op hart- en vaatziekten. Individuen met dergelijke waarden hebben meestal intensieve behandeling nodig, waaronder levensstijl aanpassingen en medicatie, onder toezicht van een gezondheidszorgprofessional.
ldl cholesterol
ldl cholesterol

LDL cholesterol te hoog en het gevaar

Een verhoogd LDL cholesterolgehalte, vaak “slecht” cholesterol genoemd, is een belangrijk gezondheidsprobleem dat nauwlettend in de gaten moet worden gehouden vanwege de directe relatie met de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. 

Het sluipende gevaar

Een van de meest verraderlijke aspecten van een hoog LDL cholesterolgehalte is dat het zich vaak ontwikkelt zonder merkbare symptomen. Veel mensen zijn zich niet bewust van hun verhoogde cholesterol tot ze te maken krijgen met ernstige gezondheidscomplicaties. Dit benadrukt het belang van regelmatige cholesterolcontroles als cruciaal onderdeel van preventieve gezondheidszorg. 

Risico op hartziekten

Het directe verband tussen een hoog LDL cholesterolgehalte en hartaandoeningen is aanzienlijk. Wanneer LDL cholesterol zich ophoopt in slagaderwanden, veroorzaakt het de vorming van harde plaques die de bloedstroom kunnen beperken of zelfs blokkeren. Deze aandoening, bekend als atherosclerose, verhoogt het risico op kransslagaderaandoeningen, angina pectoris (pijn op de borst), hartaanvallen en beroertes. Het onder controle houden van het LDL cholesterolgehalte is daarom cruciaal om deze risico’s te minimaliseren. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Risico factoren te hoog LDL cholesterol

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan een verhoogd LDL cholesterolgehalte, waarbij levensstijl, voeding, genetica en medische aandoeningen de belangrijkste oorzaken zijn. Een beter begrip van deze factoren kan helpen bij het identificeren en aanpakken van risico’s. 

Vetrijk dieet

De consumptie van voedingsmiddelen die rijk zijn aan verzadigde vetten en transvetten staat centraal in de discussie over voedingsgerelateerde risicofactoren voor een hoog LDL cholesterolgehalte. Verzadigde vetten, meestal aanwezig in dierlijke producten zoals rood vlees en volvette zuivelproducten en transvetten, gevonden in sommige bewerkte voedingsmiddelen en gebak, kunnen het LDL cholesterolgehalte aanzienlijk verhogen. 

Levensstijl

Een ongezonde levensstijl draagt bij aan een verhoogd risico op een hoog LDL cholesterol door de hoeveelheid “goed” HDL cholesterol te verminderen en de ophoping van LDL-cholesterol in het bloed te vergemakkelijken. Roken heeft een negatieve invloed op de cholesterolstofwisseling doordat het HDL cholesterol vermindert en de oxidatieve schade aan LDL cholesterol toeneemt, wat bijdraagt aan de vorming van plaque in de slagaders. Overgewicht, vooral met een hogere vetverdeling rond de buik, kan leiden tot hogere LDL cholesterolwaarden en lagere HDL cholesterolwaarden. 

Erfelijkheid

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het cholesterolgehalte. Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een voorbeeld van hoe genetische aanleg kan leiden tot uitzonderlijk hoge LDL cholesterolwaarden, zelfs bij jonge mensen, waardoor het risico op hartaandoeningen aanzienlijk toeneemt. Mensen met een familiegeschiedenis van hoge cholesterol of vroege hartaandoeningen moeten extra alert zijn op hun cholesterolwaarden. 

Medische aandoeningen

Verschillende medische aandoeningen kunnen het cholesterolgehalte beïnvloeden. Diabetes type 2 kan bijvoorbeeld de regulatie van cholesterol verstoren, wat kan leiden tot hogere LDL cholesterolwaarden. Hypothyreoïdie, nieraandoeningen en bepaalde leveraandoeningen kunnen ook leiden tot verhoogde cholesterolwaarden.

LDL cholesterol verlagen

Voor het effectief verlagen van LDL cholesterol is een alomvattende aanpak nodig die zich richt op voeding, lichaamsbeweging en indien nodig, medicatie. Het beheersen van LDL cholesterol is essentieel voor het verminderen van het risico op hartaandoeningen en het bevorderen van een algehele gezonde levensstijl. 

Dieet

Een gezond dieet voor het hart speelt een belangrijke rol bij het verlagen van LDL cholesterol. Bij dit dieet ligt de nadruk op het verminderen van de inname van verzadigde vetten en transvetten, die beide kunnen leiden tot een hoger LDL cholesterolgehalte. Verzadigde vetten worden aangetroffen in voedingsmiddelen zoals rood vlees en volvette zuivelproducten, terwijl transvetten vooral worden aangetroffen in bewerkte voedingsmiddelen en sommige gebakken producten. Het vervangen van deze vetten door gezondere vetten, zoals die in vis, noten en plantaardige oliën, kan helpen om het LDL cholesterol te verlagen.

Daarnaast is het verhogen van de inname van vezels, vooral oplosbare vezels, cruciaal voor het verlagen van LDL cholesterol. Oplosbare vezels, die voorkomen in voedingsmiddelen zoals haver, fruit, bonen en linzen, kunnen helpen cholesterol in de darmen te binden en uit het lichaam te verwijderen voordat het in de bloedbaan terechtkomt. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels voor volwassenen ligt tussen de 25 en 30 gram, met de nadruk op oplosbare vezels.

Lichaamsbeweging

Regelmatige lichaamsbeweging is een andere effectieve manier om LDL cholesterol te verlagen. Lichaamsbeweging kan helpen om het “goede” HDL cholesterol (high-density lipoproteïne) te verhogen, wat helpt om het “slechte” LDL cholesterol uit de bloedbaan te verwijderen. De American Heart Association beveelt ten minste 150 minuten matig intensieve of 75 minuten intensieve lichaamsbeweging per week aan. Activiteiten kunnen variëren van wandelen, joggen, fietsen tot zwemmen of fitness, afhankelijk van wat het beste past bij de individuele voorkeuren en gezondheidstoestand. 

Medicatie

Voor sommige mensen zijn veranderingen in levensstijl alleen niet genoeg om hun LDL cholesterol tot een veilig niveau te verlagen. In deze gevallen kan medicatie nodig zijn. Statines zijn de meest voorgeschreven medicijnen om cholesterol te verlagen. Ze werken door de productie van cholesterol in de lever te remmen, wat resulteert in lagere niveaus van LDL cholesterol in het bloed. Andere medicatie opties zijn cholesterol absorptie remmers, PCSK9-remmers en galzuur bindende harsen, elk met hun eigen mechanismen en voordelen. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over LDL cholesterol

De ideale LDL-cholesterolwaarde ligt doorgaans onder de 100 mg/dL, maar dit kan variëren afhankelijk van individuele gezondheidsfactoren.

LDL (low-density lipoprotein) is generally considered worse than HDL (high-density lipoprotein) as it tends to deposit cholesterol in the arteries, increasing the risk of heart disease, while HDL helps remove cholesterol from the arteries, reducing the risk.

Je kunt je LDL-cholesterol verlagen door regelmatig te bewegen, gezond te eten, te stoppen met roken, en indien nodig medicatie te nemen zoals voorgeschreven door een arts.

LDL stijgt door een overschot aan verzadigde vetten en cholesterol in de voeding, genetische factoren, gebrek aan lichaamsbeweging en andere gezondheids gerelateerde oorzaken. 

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Foto van Joost
Joost

Productexpert

Foto van Robin
Robin

Productexpert

Foto van Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

HDL Cholesterol

HDL cholesterol

Cholesterol

Foto van Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

HDL cholesterol is een vetachtige stof die essentieel is voor de opbouw van celmembranen, de aanmaak van vitamine D en de aanmaak van bepaalde hormonen. Niet alle cholesterol is echter hetzelfde. Een van de belangrijkste soorten cholesterol in ons lichaam is HDL cholesterol, ook wel het “goede” cholesterol genoemd. In dit deskundige artikel duiken we diep in de wereld van HDL cholesterol, het belang ervan en wat de waarden betekenen voor uw gezondheid.

Wat is HDL cholesterol?

HDL staat voor High-Density Lipoprotein. Lipoproteïnen zijn deeltjes die vetten (lipiden) in het bloed vervoeren. HDL cholesterol wordt zo genoemd vanwege zijn hoge dichtheid in vergelijking met andere vormen van cholesterol. Het speelt een cruciale rol bij het omkeren van het cholesteroltransport, door overtollig cholesterol uit weefsels en slagaderwanden terug naar de lever te transporteren, waar het vervolgens uit het lichaam kan worden verwijderd. 

Verschil tussen LDL- en HDL cholesterol

Het belangrijkste verschil tussen HDL en LDL (Low-Density Lipoprotein) cholesterol ligt in hun functie in het lichaam. LDL cholesterol, vaak “slecht” cholesterol genoemd, vervoert cholesterol van de lever naar de cellen. Wanneer er te veel LDL cholesterol in het bloed zit, kan het zich ophopen in de wanden van de bloedvaten, wat leidt tot atherosclerose, een belangrijke oorzaak van hartaandoeningen en beroertes. HDL cholesterol werkt deze ophoping tegen door cholesterol weg te transporteren van de slagaders naar de lever.

De rol van HDL cholesterol in het lichaam

HDL cholesterol onderscheidt zich doordat het cholesterol terug kan transporteren naar de lever, waar het vervolgens uit het lichaam wordt verwijderd. Dit omgekeerde cholesteroltransportmechanisme is cruciaal voor het handhaven van een gezond cholesterolgehalte en het voorkomen van cholesterolophoping in de bloedvaten. Onderzoeken bevestigen consequent dat mensen met een hoger HDL cholesterolgehalte een aanzienlijk lager risico lopen op hartaandoeningen. Dit beschermende effect is te danken aan de efficiëntie waarmee HDL helpt de arteriële flexibiliteit te behouden, ontstekingen te verminderen en de vorming van bloedstolsels te voorkomen. 

HDL cholesterol te laag

Een laag HDL cholesterolgehalte vormt een aanzienlijk gezondheidsrisico omdat het betekent dat er niet genoeg goede cholesterol aanwezig is om overtollige cholesterol efficiënt uit de bloedvaten te verwijderen. Deze situatie laat ruimte voor LDL cholesterol om zich op te hopen, wat leidt tot een verhoogd risico op atherosclerose en hartaandoeningen. Factoren die bijdragen aan een laag HDL gehalte zijn onder andere keuzes in levensstijl zoals roken, gebrek aan beweging, overgewicht en een dieet dat rijk is aan verzadigde vetten en transvetten. Door deze aspecten van het dagelijks leven te verbeteren, kunnen mensen hun HDL cholesterolgehalte verhogen en hun risico op hartaandoeningen verlagen. 

hdl cholesterol
hdl cholesterol

HDL cholesterol verhogen

Hoewel over het algemeen hogere HDL cholesterolwaarden als gunstig worden beschouwd, suggereren sommige onderzoeken dat zeer hoge cholesterol waarden mogelijk niet de verwachte bescherming bieden en zelfs kunnen wijzen op andere onderliggende gezondheidsproblemen. Dit fenomeen is echter relatief zeldzaam en de medische aandacht gaat vooral uit naar het verhogen van lage HDL waarden en het verlagen van hoge LDL cholesterolwaarden, gezien het duidelijkere verband met hart- en vaatziekten.

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over HDL cholesterol

Het HDL (High-Density Lipoprotein) cholesterolgehalte moet idealiter boven de 40 mg/dL zijn voor mannen en boven de 50 mg/dL voor vrouwen.

HDL is goed, LDL is slecht.

Een te laag HDL-cholesterolgehalte kan het risico op hart- en vaatziekten verhogen.

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Foto van Joost
Joost

Productexpert

Foto van Robin
Robin

Productexpert

Foto van Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Hoog cholesterol verlagen

Cholesterol verlagen

Cholesterol

Foto van Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

In een wereld waar gezond leven hoog op de prioriteitenlijst staat, is “cholesterol verlagen” een belangrijke doelstelling voor velen die streven naar een optimale gezondheid. Een hoog cholesterolgehalte is een bekende risicofactor voor hartaandoeningen, wat het belang van een effectief cholesterolbeheer onderstreept. Dit deskundige artikel geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheden om het cholesterolgehalte te verlagen, waaronder voedingsaanbevelingen en bewezen methoden.

Wat is cholesterol?

Cholesterol, een vetachtige stof in ons bloed, speelt een cruciale rol bij de vorming van celmembranen, bepaalde hormonen en vitamine D. Ondanks de essentiële functies kan een teveel aan cholesterol in het bloed leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s, zoals hart- en vaatziekten. Daarom is het belangrijk om een evenwicht te vinden en het cholesterolgehalte gezond te houden. 

Soorten cholesterol

Er zijn verschillende soorten cholesterol, gebaseerd op het type lipoproteïne waaraan ze zijn gebonden. De twee meest bekende en belangrijke soorten zijn Low-Density Lipoprotein (LDL) en High-Density Lipoprotein (HDL). 

LDL, dat vaak “slecht” cholesterol wordt genoemd, speelt een belangrijke rol bij het transport van cholesterol van de lever naar de cellen in het lichaam. Een te hoge concentratie LDL in het bloed kan echter leiden tot de opbouw van plaque langs de wanden van bloedvaten, wat atherosclerose kan veroorzaken. Deze aandoening kan de bloedstroom belemmeren en het risico op hart- en vaatziekten, waaronder hartaanvallen en beroertes, verhogen. Daarom wordt aanbevolen om het LDL-gehalte zo laag mogelijk te houden. 

HDL staat bekend als “goed” cholesterol. Dit type lipoproteïne helpt andere vormen van cholesterol uit de bloedstroom te verwijderen. Het transporteert cholesterol van cellen en weefsels terug naar de lever, waar het wordt afgebroken of uit het lichaam wordt verwijderd. Een hoger niveau van HDL wordt in verband gebracht met een lager risico op hart- en vaatziekten omdat het de ophoping van plaque en atherosclerose helpt voorkomen.

Hoewel het technisch gezien geen cholesterol is, worden triglyceriden vaak in één adem genoemd vanwege hun rol in de gezondheid van het hart. Triglyceriden zijn de meest voorkomende vorm van vet in het lichaam en dienen als energiebron. Een hoog triglyceridengehalte in combinatie met een laag HDL-cholesterolgehalte of een hoog LDL-cholesterolgehalte kan het risico op hart- en vaatziekten verhogen. 

De cholesterol waarde geeft de totale hoeveelheid cholesterol in het bloed aan, inclusief LDL en HDL, evenals triglyceriden, een type vet in het bloed. Voor volwassenen wordt een totale cholesterolwaarde van minder dan 200 mg/dL als wenselijk beschouwd, met LDL-waarden onder de 100 mg/dL en HDL-waarden boven de 60 mg/dL. 

Risico’s van te hoge cholesterol

Een hoog cholesterolgehalte verhoogt het risico op het ontwikkelen van atherosclerose, een aandoening waarbij plaque zich ophoopt in de slagaders. Deze ophoping kan de bloedstroom belemmeren en leiden tot hart- en vaatziekten, zoals:

 • Hartziekten: De vernauwing of blokkering van de kransslagaders kan een hartinfarct veroorzaken.
 • Beroerte: Blokkeringen in de bloedvaten die bloed naar de hersenen voeren, kunnen een beroerte veroorzaken.
 • Perifere vaatziekte: Wanneer plaque zich ophoopt in de grote slagaders die bloed naar de benen voeren, kan dit leiden tot pijn en vermoeidheid in de benen tijdens het lopen. 

Oorzaak van te hoge cholesterol

De oorzaken van een te hoog cholesterolgehalte kunnen variëren en omvatten vaak een combinatie van genetische aanleg en leefstijl factoren:

 • Erfelijkheid: Familiaire hypercholesterolemie is een genetische aandoening die kan leiden tot zeer hoge cholesterolniveaus.
 • Dieet: Voedingsmiddelen rijk aan verzadigde vetten en transvetten kunnen het LDL-cholesterol verhogen.
 • Levensstijl: Gebrek aan lichamelijke activiteit en overgewicht kunnen bijdragen aan verhoogde cholesterolniveaus.
 • Leeftijd en geslacht: Cholesterolniveaus neigen te stijgen met de leeftijd. Vrouwen zien vaak een stijging in cholesterol na de overgang.

Symptomen van te hoge cholesterol

Hoge cholesterol heeft vaak geen direct merkbare symptomen, waardoor het een “stille” aandoening is. Velen worden zich pas bewust van hun hoge cholesterol nadat ze een bloedtest hebben ondergaan of een ernstige gezondheidstoestand hebben doorgemaakt, zoals een hartaanval of beroerte. Dit benadrukt het belang van regelmatige cholesterolcontroles, vooral voor mensen boven een bepaalde leeftijd of met een familiegeschiedenis van hoge cholesterol. 

hoog cholesterol verlagen
hoog cholesterol verlagen

Hoog cholesterol verlagen

Het verlagen van een hoog cholesterolgehalte is essentieel om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Dit kan vaak worden bereikt door een combinatie van dieet, lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en in sommige gevallen medicatie. Veranderingen in de levensstijl zoals stoppen met roken, beperken van alcoholgebruik en stressmanagement spelen ook een cruciale rol. 

Cholesterol verlagen met dieet

Een dieet dat rijk is aan groenten, fruit, volkorenproducten, en gezonde vetten kan helpen het cholesterolgehalte te verlagen:

 • Vezelrijke voedingsmiddelen: Voedingsmiddelen zoals haver, bonen, linzen, en bepaalde groenten kunnen helpen het LDL-cholesterol te verlagen.
 • Omega-3 vetzuren: Vette vis zoals zalm, makreel, en sardines, evenals lijnzaad en walnoten, zijn rijk aan omega-3 vetzuren die goed zijn voor het hart.
 • Beperk verzadigde vetten en transvetten: Het verminderen van de inname van rood vlees, boter, kaas, en gefrituurde voedingsmiddelen kan het LDL-cholesterol verminderen.

Lichamelijke activiteit

Regelmatige lichamelijke activiteit kan helpen het cholesterolgehalte te verlagen:

 • Aerobe oefeningen: Activiteiten zoals wandelen, joggen, zwemmen, of fietsen gedurende ten minste 30 minuten per dag kunnen het HDL-cholesterol verhogen.
 • Krachttraining: Naast aerobe oefeningen kan krachttraining twee keer per week bijdragen aan gewichtsverlies en verbetering van cholesterolwaarden.

Gewichtsbeheersing

Overgewicht of obesitas kan het cholesterolgehalte negatief beïnvloeden. Afvallen kan helpen om de niveaus van LDL-cholesterol, totaal cholesterol en triglyceriden te verlagen, terwijl het HDL-cholesterol toeneemt. 

Medicatie

Voor sommige mensen zijn veranderingen in levensstijl alleen niet genoeg om hun cholesterol te verlagen. Medicijnen zoals statines kunnen worden voorgeschreven om het cholesterolgehalte te helpen verlagen. 

Stop met roken

Roken verlaagt het niveau van HDL-cholesterol. Het stoppen met roken kan dit “goede” cholesterol verbeteren en het risico op hart- en vaatziekten verlagen.

Beperk alcohol

Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot hogere cholesterol- en triglyceridenwaarden. Matiging is de sleutel; mannen wordt aangeraden niet meer dan twee glazen per dag te drinken en vrouwen niet meer dan één. 

Stress vermindering

Chronische stress kan bijdragen aan een hoger cholesterolgehalte. Stress beheers technieken zoals meditatie, diepe ademhalingsoefeningen en regelmatige lichaamsbeweging kunnen helpen om het cholesterolgehalte onder controle te houden.

Cholesterol verlagen met supplementen

Naast dieet, lichaamsbeweging en andere veranderingen in levensstijl, kunnen bepaalde supplementen helpen om het cholesterolgehalte te verlagen.

 • Wat zijn ze? Omega-3 vetzuren zijn essentiële vetten die het lichaam niet zelf kan aanmaken. Ze zijn vooral te vinden in vette vis, lijnzaad, chiazaad, en walnoten.
 • Hoe helpen ze? Omega-3 vetzuren kunnen helpen bij het verlagen van triglyceridenniveaus in het bloed en kunnen een mild effect hebben op het verhogen van HDL-cholesterol.
 • Hoe te gebruiken? Voor mensen die niet regelmatig vette vis eten, kan een supplement zoals visolie een goede bron van omega-3 zijn.
 • Wat is het? Psylliumvezel, afkomstig van de zaden van de Plantago ovata plant, is een vorm van oplosbare vezel.
 • Hoe helpt het? Het kan helpen bij het verlagen van LDL-cholesterol door de opname van cholesterol in de darmen te verminderen.
 • Hoe te gebruiken? Psylliumvezel is verkrijgbaar als supplement en kan ook deel uitmaken van bepaalde vezelrijke voedingsmiddelen en laxeermiddelen.
 • Wat is het? Rode gist rijst is een supplement dat wordt geproduceerd door het fermenteren van rijst met een bepaalde soort gist. Het bevat monacoline K, dat chemisch identiek is aan de actieve stof in sommige statine medicijnen.
 • Hoe helpt het? Het kan helpen het LDL-cholesterol te verlagen, maar de sterkte en zuiverheid van supplementen kunnen variëren.
4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over hoog cholesterol verlagen

Om snel je cholesterol te verlagen, is het belangrijk om een gezond dieet te volgen met weinig verzadigd vet en transvet, regelmatig te bewegen en indien nodig medicatie te gebruiken onder begeleiding van een arts.

Het beste om je cholesterol te verlagen is een dieet met veel volle granen, groenten, fruit, magere eiwitten en gezonde vetten, zoals avocado’s en noten.

Bij een hoog cholesterolgehalte moet je voorkomen dat je veel verzadigde vetten en transvetten eet, zoals die te vinden zijn in bewerkte voedingsmiddelen, gefrituurd voedsel, volle zuivelproducten en rood vlees.

Havermout is een van de beste natuurlijke cholesterolverlagers.

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Foto van Joost
Joost

Productexpert

Foto van Robin
Robin

Productexpert

Foto van Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Cholesterol waarde

Cholesterol waarden

Cholesterol

Foto van Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

Cholesterol waarde spelen een belangrijke rol in onze gezondheid, met directe gevolgen voor het risico op hart- en vaatziekten. Deze waarden worden bepaald door een bloedtest, bekend als een lipidenprofiel, dat vitale informatie geeft over de verschillende soorten cholesterol in ons bloed. Een evenwichtig cholesterolgehalte is van vitaal belang voor het behoud van een gezond hart en gezonde bloedvaten. Dit deskundige artikel geeft een diepgaande uitleg over cholesterol waarde, inclusief de definitie van normale waarden, de risico’s van te hoge waarden en strategieën om deze waarden onder controle te houden en te verlagen om de gezondheid van het hart te bevorderen.

Uitleg over cholesterol waarde

Cholesterol waarde worden bepaald door een bloedtest, vaak een lipidenprofiel genoemd. Dit profiel evalueert de hoeveelheid cholesterol in verschillende lipoproteïnen, waarbij meestal de volgende metingen worden gedaan:

 • Totaal Cholesterol: De totale hoeveelheid cholesterol, bestaande uit zowel LDL- als HDL-cholesterol.
 • LDL-Cholesterol: Dit wordt beschouwd als het “slechte” cholesterol omdat een hoog niveau kan leiden tot de opbouw van plaque in de slagaders.
 • HDL-Cholesterol: Bekend als het “goede” cholesterol omdat het helpt bij het verwijderen van andere vormen van cholesterol uit de bloedstroom.
 • Triglyceriden: Dit zijn vetten in het bloed die worden geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Normale cholesterol waarde

In overeenstemming met aanbevelingen van de Hartstichting heeft de Gezondheidsraad normen opgesteld voor het cholesterol waarde per type om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Totale cholesterol

De totale cholesterol waarde omvat zowel LDL- als HDL-cholesterol. Het streven is deze waarde onder de 5,0 mmol/l te houden voor algemene gezondheid.

 • Aanbevolen: Minder dan 5,0 mmol/l 

LDL Cholesterol

LDL, of ‘slecht’ cholesterol, kan bloedvaten vernauwen en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. De aanbevolen waarden variëren op basis van risicoprofiel:

 • Algemeen aanbevolen: Minder dan 3,0 mmol/l
 • Bij risico op hart- en vaatziekten: Minder dan 2,6 mmol/l
 • Bij 70-plussers met risico op hart- en vaatziekten: Minder dan 1,8 mmol/l

HDL Cholesterol

HDL, of ‘goed’ cholesterol, helpt overtollig LDL cholesterol te verwijderen uit het lichaam. Hogere waarden zijn beter voor het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten.

 • Mannen: Meer dan 1,0 mmol/l
 • Vrouwen: Meer dan 1,2 mmol/l

Triglyceriden

Triglyceriden, vetten uit de voeding, zijn een belangrijke indicator voor hartgezondheid. Het is belangrijk deze waarde onder de 1,7 mmol/l te houden.

 • Aanbevolen: Minder dan 1,7 mmol/l

Deze richtlijnen zijn preventieve maatregelen om de gezondheid van het hart te bevorderen en het risico op hart- en vaatziekten te minimaliseren.

cholesterol waarde
cholesterol waarde

Te hoge cholesterol waarde

Ongeveer een vierde van de Nederlanders heeft te maken met een cholesterolgehalte dat hoger ligt dan aanbevolen. Een te hoge cholesterol waarde houdt in dat deze boven de voorgestelde richtlijnen uitstijgt. 

Totale cholesterol

 • Verhoogd: Boven de 5,0 mmol/l
 • Sterk verhoogd: Boven de 8,0 mmol/l 

LDL Cholesterol

LDL cholesterol waarde worden als te hoog beschouwd wanneer ze de volgende drempels overschrijden, afhankelijk van het algemene risico op hart- en vaatziekten:

 • Voor de algemene populatie: Boven de 3,0 mmol/l
 • Bij verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Boven de 2,6 mmol/l
 • Voor personen van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Boven de 1,8 mmol/l

Cholesterol waarde verlagen

Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is een bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten, waaronder hartaanvallen en beroertes. Gelukkig zijn er effectieve manieren om uw cholesterol waarde te verlagen en uw hartgezondheid te verbeteren. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over cholesterol waarde

De ideale LDL (slechte cholesterol) – en HDL (goede cholesterol) niveaus variëren afhankelijk van individuele gezondheidsfactoren, maar over het algemeen wordt gestreefd naar een LDL-gehalte onder de 100 mg/dL en een HDL-gehalte boven de 40 mg/dL voor mannen en boven de 50 mg/dL voor vrouwen. 

De optimale cholesterolwaarde is minder dan 200 mg/dL.

Een LDL-cholesterolwaarde boven de 190 mg/dL wordt beschouwd als gevaarlijk hoog.

De aanbevolen totale cholesterolwaarde voor vrouwen is minder dan 200 mg/dL.

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Foto van Joost
Joost

Productexpert

Foto van Robin
Robin

Productexpert

Foto van Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Te hoog cholesterol

Te hoog cholesterol

Te hoog cholesterol

Te hoog cholesterol kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Cholesterol is een essentiële stof die ons lichaam nodig heeft voor verschillende functies, waaronder de opbouw van celmembranen en de productie van hormonen. Echter, een te hoog cholesterolgehalte kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder hartaandoeningen. In dit uitgebreide artikel zullen we dieper ingaan op wat cholesterol is, waarom een te hoog cholesterolgehalte schadelijk kan zijn, de oorzaken en risicofactoren, de gevolgen voor de gezondheid, en de beschikbare behandelingsopties.

Wat is Cholesterol?

Cholesterol is een vetachtige stof die in het lichaam wordt geproduceerd en ook wordt aangetroffen in bepaalde voedingsmiddelen. Het speelt een cruciale rol bij de opbouw van celmembranen en de productie van vitale stoffen, zoals vitamine D en hormonen. Cholesterol wordt in het bloed vervoerd door lipoproteïnen, waarvan er twee belangrijke typen zijn:

 • Lage-dichtheid lipoproteïnen (LDL): Ook bekend als “slecht” cholesterol, omdat een teveel aan LDL cholesterol kan leiden tot de opbouw van plaque in de bloedvaten, wat kan leiden tot vernauwing en verstopping van de slagaders.
 • Hoge-dichtheid lipoproteïnen (HDL): Ook bekend als “goed” cholesterol, omdat HDL cholesterol helpt bij het verwijderen van overtollig cholesterol uit het bloed en terugbrengen naar de lever voor uitscheiding.

Te Hoog Cholesterol: Wat Is Het?

Een te hoog cholesterolgehalte, ook wel hypercholesterolemie genoemd, verwijst naar de aanwezigheid van te veel LDL-cholesterol in het bloed. Dit kan het risico op hartaandoeningen aanzienlijk verhogen, omdat het de opbouw van plaque in de bloedvaten bevordert, een aandoening die bekend staat als atherosclerose. 

Oorzaken en Risicofactoren Te Hoog Cholesterol

Een te hoog cholesterolgehalte, ook wel hypercholesterolemie genoemd, verwijst naar de aanwezigheid van te veel LDL-cholesterol in het bloed. Dit kan het risico op hartaandoeningen aanzienlijk verhogen, omdat het de opbouw van plaque in de bloedvaten bevordert, een aandoening die bekend staat als atherosclerose. 

1. Dieet

Het consumeren van voedingsmiddelen die rijk zijn aan verzadigde en transvetten kan het LDL-cholesterol verhogen. Dit omvat voedingsmiddelen zoals gefrituurd voedsel, rood vlees en volvette zuivelproducten.

2. Erfelijkheid

Soms is een hoog cholesterolgehalte te wijten aan genetische factoren. Familiaire hypercholesterolemie is een erfelijke aandoening die het vermogen van het lichaam om LDL-cholesterol uit het bloed te verwijderen beïnvloedt.

3. Overgewicht en Gebrek aan Beweging

Overgewicht hebben en een zittende levensstijl leiden kunnen het cholesterolgehalte verhogen. Lichaamsbeweging kan helpen bij het verlagen van LDL-cholesterol en het verhogen van HDL-cholesterol.

4. Roken

Roken kan de bloedvaten beschadigen en het risico op atherosclerose verhogen, wat kan leiden tot een te hoog cholesterolgehalte.

5. Leeftijd en Geslacht

Het risico op een te hoog cholesterolgehalte stijgt met de leeftijd, en mannen hebben doorgaans een hoger cholesterolgehalte dan vrouwen. 

Gevolgen voor de Gezondheid

Een te hoog cholesterolgehalte is een belangrijke risicofactor voor hartaandoeningen, waaronder coronaire hartziekte en hartaanvallen. Wanneer LDL-cholesterol zich ophoopt in de slagaders, kan het leiden tot de vorming van plaque. Deze plaque kan de slagaders vernauwen en uiteindelijk volledig blokkeren, waardoor de bloedtoevoer naar het hart wordt belemmerd. Dit kan leiden tot angina pectoris (pijn op de borst) of zelfs een hartaanval.

Bovendien kunnen de vernauwde slagaders de bloedtoevoer naar andere delen van het lichaam beïnvloeden, wat kan resulteren in perifeer vaatlijden (vernauwing van de slagaders buiten het hart) en beroertes.

Cholesterol Meten

Het meten van het cholesterolgehalte is een routinematig onderdeel van de gezondheidszorg, en het wordt meestal gedaan via een bloedtest, ook wel een lipidenprofiel genoemd. Dit test cholesterolniveaus, inclusief LDL-cholesterol en HDL-cholesterol, evenals triglyceriden, een ander type vet in het bloed.

Ideaal Cholesterolgehalte

Het ideale cholesterolgehalte kan variëren afhankelijk van uw risicofactoren en medische geschiedenis. Over het algemeen worden de volgende richtlijnen gebruikt:

 • Totaal cholesterol: Minder dan 200 milligram per deciliter (mg/dL) wordt als wenselijk beschouwd.
 • LDL-cholesterol: Minder dan 100 mg/dL voor mensen met een hoog risico op hartaandoeningen en minder dan 130 mg/dL voor mensen met een laag risico.
 • HDL-cholesterol: Hoger dan 60 mg/dL wordt als gunstig beschouwd.

Cholesterol Verlagen

Een te hoog cholesterolgehalte kan vaak effectief (cholesterol verlagen) worden behandeld en beheerd met levensstijl aanpassingen en medicatie, indien nodig.

Levensstijlaanpassingen

 • Dieet: Het aannemen van een hart-gezond dieet dat laag is in verzadigde en transvetten kan helpen het cholesterolgehalte te verlagen. Dit dieet omvat het consumeren van veel groenten, fruit, volle granen, magere eiwitten en gezonde vetten zoals olijfolie en noten.
 • Lichaamsbeweging: Regelmatige lichaamsbeweging kan zowel LDL-cholesterol verlagen als HDL-cholesterol verhogen.
 • Stoppen met roken: Roken kan het cholesterolgehalte verhogen, dus stoppen is essentieel.
 • Gewichtsbeheer: Als u overgewicht heeft, kan afvallen het cholesterolgehalte verbeteren.

Medicatie

In sommige gevallen kan medicatie worden voorgeschreven om het cholesterolgehalte te verlagen. Er zijn verschillende soorten medicijnen beschikbaar, waaronder:

 • Statines: Deze medicijnen remmen de productie van cholesterol in de lever en verlagen het LDL-cholesterolgehalte.
 • Ezetimibe: Dit medicijn vermindert de opname van cholesterol in de darmen.
 • PCSK9-remmers: Deze medicijnen kunnen het LDL-cholesterolgehalte verlagen bij mensen met zeer hoog cholesterol of bij mensen die statines niet verdragen.

Samenvatting

Een te hoog cholesterolgehalte is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem dat ernstige gevolgen kan hebben als het niet wordt behandeld. Het begrijpen van de oorzaken, risicofactoren, gevolgen voor de gezondheid en beschikbare behandelingsopties is van cruciaal belang voor het behoud van een gezond hart en het verminderen van het risico op hartaandoeningen. Als u zich zorgen maakt over uw cholesterolgehalte, raadpleeg dan uw arts voor een volledige evaluatie en bespreek mogelijke behandelingsplannen die het beste bij uw situatie passen. 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderwerp ‘te hoog cholesterol’ of product? Laat het ons gerust weten door contact met ons op te nemen.