LDL Cholesterol

LDL cholesterol

Cholesterol

Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

LDL Cholesterol verlagen is in de hedendaagse gezondheidsbewuste samenleving van cruciaal belang om hart- en vaatziekten, een leidende doodsoorzaak wereldwijd, te voorkomen. LDL-cholesterol, vaak bestempeld als “slechte” cholesterol, speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van atherosclerose, een aandoening die het risico op hartinfarcten en beroertes aanzienlijk verhoogt. Dit artikel richt zich op het belang van het begrijpen en beheren van uw LDL-cholesterolniveaus, biedt diepgaande inzichten in hoe LDL-cholesterol functioneert binnen het lichaam, en legt uit hoe een overschot aan LDL-cholesterol bijdraagt aan cardiovasculaire aandoeningen. 

Wat is LDL cholesterol?

Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol staat bekend als “slechte” cholesterol vanwege zijn rol in de opbouw van plaque in de slagaders, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. LDL-cholesterol wordt geproduceerd door de lever en is cruciaal voor diverse lichaamsfuncties, waaronder de productie van celmembranen en hormonen. Het wordt echter problematisch wanneer het in te hoge concentraties voorkomt en begint te accumuleren aan de binnenkant van de slagaderwanden, wat de bloedstroom kan belemmeren en het risico op hartinfarcten en beroertes kan verhogen.

Verschil tussen LDL- en HDL cholesterol

Het grootste verschil tussen HDL- en LDL-cholesterol ligt in hun functie binnen het lichaam. LDL-cholesterol, vaak aangeduid als “slecht” cholesterol, transporteert cholesterol van de lever naar de cellen. Wanneer er te veel LDL-cholesterol in het bloed aanwezig is, kan het zich ophopen in de wanden van de bloedvaten, wat leidt tot atherosclerose, een belangrijke oorzaak van hartziekten en beroertes. HDL-cholesterol werkt tegen deze ophoping door cholesterol weg te transporteren van de arteriën naar de lever. 

Belang LDL cholesterol

Het monitoren van LDL-cholesterol is essentieel vanwege zijn directe verband met hartziekten. Wanneer LDL-cholesterol zich ophoopt in de bloedvaten, leidt dit tot atherosclerose, een proces waarbij de slagaders vernauwen en verharden. Dit kan de bloedstroom belemmeren en het risico op cardiovasculaire aandoeningen verhogen. Het handhaven van een gezond LDL-cholesterolniveau is daarom cruciaal voor het bevorderen van een langdurige hartgezondheid en het verminderen van het risico op hartziekten. 

LDL cholesterol waarde

Het begrijpen van LDL cholesterol waarde is essentieel voor het beoordelen van het risico op hart- en vaatziekten en het formuleren van een effectief beheersplan. De concentratie van LDL-cholesterol in het bloed wordt uitgedrukt in milligram per deciliter (mg/dL), en gezondheidsexperts hebben specifieke richtlijnen ontwikkeld om deze waardes te classificeren.

Interpretatie van LDL-Cholesterol waarde:

 • Optimaal (<100 mg/dL): Een LDL-cholesterol waarde van minder dan 100 mg/dL wordt beschouwd als optimaal en wijst op een laag risico op hart- en vaatziekten. Dit niveau is vooral wenselijk voor individuen met een reeds bestaand risico op hartziekten of andere onderliggende gezondheidsaandoeningen.
 • Acceptabel (100-129 mg/dL): Waarden in dit bereik worden als acceptabel beschouwd voor personen zonder hartziekten. Echter, voor patiënten met hartziekten of diabetes, of die meerdere risicofactoren voor hartziekten hebben, kan zelfs dit niveau als te hoog worden beschouwd.
 • Grensgeval hoog (130-159 mg/dL): LDL-cholesterol waarde binnen dit bereik worden gezien als grensgeval hoog. Individuen met niveaus in dit bereik moeten hun levensstijl en dieet heroverwegen en mogelijk aanpassen om hun cholesterol te verlagen en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.
 • Hoog (160-189 mg/dL): Dit niveau wordt als hoog beschouwd en vereist vaak meer agressieve maatregelen, waaronder levensstijlveranderingen en mogelijk medicatie, om het cholesterolgehalte te verlagen en het risico op cardiovasculaire aandoeningen te verminderen.
 • Zeer hoog (≥190 mg/dL): Een LDL-cholesterolwaarde van 190 mg/dL of hoger wordt geclassificeerd als zeer hoog. Dit niveau wijst op een significant risico op hart- en vaatziekten. Individuen met dergelijke waarden hebben meestal intensieve behandeling nodig, waaronder levensstijl aanpassingen en medicatie, onder toezicht van een gezondheidszorgprofessional.
ldl cholesterol
ldl cholesterol

LDL cholesterol te hoog en het gevaar

Een verhoogd niveau van LDL-cholesterol, vaak aangeduid als “slecht” cholesterol, is een significante gezondheidszorg die nauwlettend gevolgd moet worden vanwege de directe relatie met de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. LDL-cholesterol draagt bij aan de opbouw van plaque in de slagaders, een proces bekend als atherosclerose, dat kan leiden tot vernauwing en verstijving van de slagaders. Dit vergroot de kans op ernstige cardiovasculaire aandoeningen, waaronder hartinfarcten en beroertes.

Het sluipende gevaar

Een van de meest verraderlijke aspecten van hoog LDL-cholesterol is dat het zich vaak ontwikkelt zonder merkbare symptomen. Vele individuen zijn zich niet bewust van hun verhoogde cholesterolniveaus totdat ze geconfronteerd worden met ernstige gezondheidscomplicaties. Dit benadrukt het belang van regelmatige cholesterolcontroles als een cruciaal onderdeel van preventieve gezondheidszorg. Door cholesterolniveaus te monitoren, kunnen individuen en hun zorgverleners potentiële risico’s vroegtijdig identificeren en aanpakken.

Risico op hartziekten

Het directe verband tussen hoog LDL-cholesterol en hartziekten is aanzienlijk. Wanneer LDL-cholesterol zich ophoopt in de slagaderwanden, veroorzaakt het de vorming van harde plaques die de bloedstroom kunnen beperken of zelfs blokkeren. Deze aandoening, bekend als atherosclerose, verhoogt het risico op coronaire hartziekte, angina (pijn op de borst), hartinfarcten en beroertes. Het beheersen van LDL-cholesterolniveaus is daarom van cruciaal belang om deze risico’s te minimaliseren. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Risico factoren te hoog LDL cholesterol

Een hoog niveau van LDL-cholesterol in het bloed is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Verschillende factoren kunnen bijdragen aan verhoogde LDL-cholesterolwaarden, waarbij levensstijl, dieet, genetica en medische aandoeningen de voornaamste oorzaken zijn. Een dieper inzicht in deze factoren kan helpen bij het identificeren en aanpakken van risico’s. 

Dieet

De consumptie van voedingsmiddelen die rijk zijn aan verzadigde vetten en transvetten staat centraal in de discussie over dieet gerelateerde risicofactoren voor hoog LDL-cholesterol. Verzadigde vetten, veelal aanwezig in dierlijke producten zoals rood vlees en volvette zuivelproducten, en transvetten, gevonden in sommige bewerkte voedingsmiddelen en gebak, kunnen het LDL-cholesterolniveau aanzienlijk verhogen. 

Levensstijl

Een ongezonde levensstijl draagt bij aan een verhoogd risico op hoog LDL-cholesterol door het verminderen van de hoeveelheid “goede” HDL-cholesterol en het faciliteren van de accumulatie van LDL-cholesterol in het bloed. Roken heeft een negatieve impact op het cholesterolmetabolisme door het HDL-cholesterol te verlagen en de oxidatieve schade aan LDL-cholesterol te vergroten, wat bijdraagt aan de vorming van plaques in de slagaders. Overgewicht, vooral met een hogere vetverdeling rond de buik, kan leiden tot hogere LDL-cholesterolwaarden en lagere HDL-cholesterolwaarden. 

Genetica

Genetica speelt een significante rol in het bepalen van cholesterolniveaus. Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een voorbeeld van hoe genetische aanleg kan leiden tot uitzonderlijk hoge niveaus van LDL-cholesterol, zelfs bij jonge individuen, wat het risico op hartziekten aanzienlijk verhoogt. Personen met een familiegeschiedenis van hoge cholesterol of vroegtijdige hartziekten moeten extra waakzaam zijn over hun cholesterolniveaus. 

Medische aandoeningen

Verschillende medische aandoeningen kunnen een invloed hebben op de cholesterolniveaus. Bijvoorbeeld, diabetes type 2 kan de regulatie van cholesterol bemoeilijken, wat kan resulteren in hogere LDL-cholesterolwaarden. Hypothyreoïdie, nierziekten en bepaalde leveraandoeningen kunnen ook leiden tot een verhoogd cholesterolgehalte. 

LDL cholesterol verlagen

Het effectief verlagen van LDL cholesterol vereist een holistische benadering die zich richt op dieet, lichaamsbeweging, en indien nodig, medicatie. Het beheren van LDL-cholesterol is essentieel voor het verminderen van het risico op hartziekten en het bevorderen van een algehele gezonde levensstijl. 

Dieet

Een hart-gezond dieet speelt een sleutelrol in het verlagen van LDL-cholesterol. Dit dieet legt de nadruk op het verminderen van de inname van verzadigde vetten en transvetten, die beide kunnen leiden tot hogere LDL-cholesterolwaarden. Verzadigde vetten zijn te vinden in voedingsmiddelen zoals rood vlees en volvette zuivelproducten, terwijl transvetten voornamelijk in bewerkte voedingsmiddelen en sommige bakproducten voorkomen. Het vervangen van deze vetten door gezondere vetten, zoals die gevonden in vis, noten, en plantaardige oliën, kan helpen bij het verlagen van LDL-cholesterol.

Daarnaast is het verhogen van de inname van vezels, vooral oplosbare vezels, cruciaal voor het verminderen van LDL-cholesterol. Oplosbare vezels, gevonden in voedingsmiddelen zoals haver, fruit, bonen, en linzen, kunnen helpen cholesterol in de darmen te binden en uit het lichaam te verwijderen voordat het in de bloedbaan kan komen. Het aanbevolen dagelijkse vezelgebruik voor volwassenen ligt tussen de 25 en 30 gram, met de nadruk op oplosbare vezels. 

Lichaamsbeweging

Regelmatige lichaamsbeweging is een andere effectieve manier om LDL-cholesterol te verlagen. Fysieke activiteit kan helpen het “goede” high-density lipoprotein (HDL) cholesterol te verhogen, dat helpt om het “slechte” LDL-cholesterol uit de bloedbaan te verwijderen. De American Heart Association beveelt aan om ten minste 150 minuten matige intensiteit of 75 minuten intensieve lichaamsbeweging per week uit te voeren. Activiteiten kunnen variëren van wandelen, joggen, fietsen tot zwemmen of groepsfitnessklassen, afhankelijk van wat het beste past bij de individuele voorkeuren en gezondheidsomstandigheden.

Medicatie

Voor sommige mensen zijn levensstijlveranderingen alleen niet voldoende om hun LDL-cholesterol tot een veilig niveau te verlagen. In deze gevallen kan medicatie noodzakelijk zijn. Statines zijn de meest voorgeschreven klasse van medicijnen voor het verlagen van cholesterol. Ze werken door de productie van cholesterol in de lever te remmen, wat resulteert in lagere niveaus van LDL-cholesterol in het bloed. Andere medicatie opties omvatten cholesterolabsorptieremmers, PCSK9-remmers, en bilezuurbindende harsen, elk met hun eigen mechanismen en voordelen. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over LDL cholesterol

De ideale LDL-cholesterolwaarde ligt doorgaans onder de 100 mg/dL, maar dit kan variëren afhankelijk van individuele gezondheidsfactoren.

LDL (low-density lipoprotein) is generally considered worse than HDL (high-density lipoprotein) as it tends to deposit cholesterol in the arteries, increasing the risk of heart disease, while HDL helps remove cholesterol from the arteries, reducing the risk.

Je kunt je LDL-cholesterol verlagen door regelmatig te bewegen, gezond te eten, te stoppen met roken, en indien nodig medicatie te nemen zoals voorgeschreven door een arts.

LDL stijgt door een overschot aan verzadigde vetten en cholesterol in de voeding, genetische factoren, gebrek aan lichaamsbeweging en andere gezondheids gerelateerde oorzaken. 

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Joost
Joost

Productexpert

Robin
Robin

Productexpert

Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

HDL Cholesterol

HDL cholesterol

Cholesterol

Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

HDL cholesterol is een vetachtige stof die essentieel is voor de opbouw van celmembranen, de productie van vitamine D, en de aanmaak van bepaalde hormonen. Niet alle cholesterol is echter hetzelfde. Een van de belangrijkste soorten cholesterol in ons lichaam is HDL cholesterol, vaak aangeduid als het “goede” cholesterol. In dit artikel duiken we diep in de wereld van HDL cholesterol, het belang ervan, en wat de waarden betekenen voor uw gezondheid.

Wat is HDL cholesterol?

HDL staat voor High-Density Lipoprotein. Lipoproteïnen zijn deeltjes die vetten (lipiden) rond transporteren in het bloed. HDL-cholesterol wordt zo genoemd vanwege zijn hoge dichtheid in vergelijking met andere vormen van cholesterol. Het speelt een cruciale rol in het omkeren van cholesteroltransport, waarbij het overtollige cholesterol vanuit de weefsels en de arteriewanden terug naar de lever transporteert, waar het vervolgens uit het lichaam kan worden verwijderd. 

Verschil tussen LDL- en HDL cholesterol

Het grootste verschil tussen HDL- en LDL-cholesterol (Low-Density Lipoprotein) ligt in hun functie binnen het lichaam. LDL-cholesterol, vaak aangeduid als “slecht” cholesterol, transporteert cholesterol van de lever naar de cellen. Wanneer er te veel LDL-cholesterol in het bloed aanwezig is, kan het zich ophopen in de wanden van de bloedvaten, wat leidt tot atherosclerose, een belangrijke oorzaak van hartziekten en beroertes. HDL-cholesterol werkt tegen deze ophoping door cholesterol weg te transporteren van de arteriën naar de lever. 

De rol van HDL cholesterol in het lichaam

HDL cholesterol onderscheidt zich door zijn vermogen om cholesterol terug naar de lever te transporteren, waar het vervolgens uit het lichaam wordt verwijderd. Dit reverse-cholesterol transport mechanisme is cruciaal voor het handhaven van een gezond cholesterolgehalte en het voorkomen van de ophoping van cholesterol in de bloedvaten. Studies bevestigen consistent dat individuen met hogere niveaus van HDL cholesterol een significant lager risico op het ontwikkelen van hartziekten hebben. Dit beschermende effect is te danken aan de efficiëntie waarmee HDL helpt om de arteriële flexibiliteit te behouden, ontstekingen te verminderen, en de vorming van bloedklonters te voorkomen. 

HDL cholesterol te laag

Een laag HDL cholesterolniveau vormt een aanzienlijk gezondheidsrisico, omdat het impliceert dat er onvoldoende goede cholesterol aanwezig is om overtollig cholesterol efficiënt uit de bloedvaten te verwijderen. Deze situatie laat ruimte voor LDL cholesterol om zich op te hopen, wat leidt tot een verhoogd risico op atherosclerose en hartziekten. Factoren die bijdragen aan lage HDL niveaus omvatten levensstijl keuzes zoals roken, gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht, en een dieet rijk aan verzadigde en transvetten. Door deze aspecten van het dagelijks leven te verbeteren, kunnen individuen hun HDL-cholesterolniveaus verhogen en hun risico op hartziekten verlagen.

hdl cholesterol
hdl cholesterol

HDL cholesterol verhogen

Hoewel over het algemeen hogere HDL cholesterolniveaus als gunstig worden beschouwd, wijzen enkele studies erop dat zeer hoge niveaus mogelijk niet de verwachte bescherming bieden en zelfs kunnen duiden op andere onderliggende gezondheidsproblemen. Dit fenomeen is echter relatief zeldzaam, en de medische focus ligt voornamelijk op het verhogen van lage HDL-waarde en het verlagen van hoge LDL-cholesterolniveaus, gezien hun duidelijkere verbinding met hart- en vaatziekten. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over HDL cholesterol

Het HDL (High-Density Lipoprotein) cholesterolgehalte moet idealiter boven de 40 mg/dL zijn voor mannen en boven de 50 mg/dL voor vrouwen.

HDL is goed, LDL is slecht.

Een te laag HDL-cholesterolgehalte kan het risico op hart- en vaatziekten verhogen.

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Joost
Joost

Productexpert

Robin
Robin

Productexpert

Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Hoog cholesterol verlagen

Cholesterol verlagen

Cholesterol

Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

In een wereld waar gezond leven hoog op de agenda staat, is “cholesterol verlagen” een cruciale doelstelling voor velen die streven naar een optimale gezondheid. Hoog cholesterol is een bekende risicofactor voor hartziekten, wat het belang onderstreept van effectief cholesterolmanagement. Dit artikel biedt een helder overzicht van strategieën om uw cholesterol te verlagen, inclusief voedingsadviezen, levensstijl veranderingen, en bewezen methoden. Of u nu uw gezondheid wilt verbeteren of meer wilt weten over het belang van cholesterol in uw lichaam, u vindt hier praktische tips en inzichten voor een gezonder leven. 

Wat is cholesterol?

Cholesterol, een vetachtige substantie in ons bloed, speelt een cruciale rol in de vorming van celmembranen, bepaalde hormonen, en vitamine D. Ondanks zijn essentiële functies, kan een teveel aan cholesterol in het bloed leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s, zoals hart- en vaatziekten. Het is daarom belangrijk om een balans te vinden en gezonde cholesterolwaarden te handhaven. 

Soorten cholesterol

Er zijn verschillende soorten cholesterol, gebaseerd op het type lipoproteïne waaraan ze zijn gebonden. De twee meest bekende en belangrijke soorten zijn Low-Density Lipoprotein (LDL) en High-Density Lipoprotein (HDL). 

Vaak aangeduid als “slechte” cholesterol, speelt LDL een belangrijke rol in het transport van cholesterol van de lever naar de cellen in het lichaam. Echter, een te hoge concentratie LDL in het bloed kan leiden tot de opbouw van plaque langs de wanden van de bloedvaten, wat atherosclerose kan veroorzaken. Deze aandoening kan de bloedstroom belemmeren en het risico op hart- en vaatziekten verhogen, waaronder hartinfarcten en beroertes. Daarom wordt aangeraden om de LDL-waarden zo laag mogelijk te houden. 

HDL staat bekend als “goede” cholesterol. Dit type lipoproteïne helpt bij het verwijderen van andere vormen van cholesterol uit de bloedstroom. Het transporteert cholesterol van de cellen en weefsels terug naar de lever, waar het wordt afgebroken of uit het lichaam wordt verwijderd. Een hoger niveau van HDL wordt geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten, omdat het helpt bij het voorkomen van de ophoping van plaque en atherosclerose. 

Hoewel technisch geen cholesterol, worden triglyceriden vaak in dezelfde adem genoemd vanwege hun rol in de hartgezondheid. Triglyceriden zijn de meest voorkomende vorm van vet in het lichaam en dienen als een bron van energie. Hoge niveaus van triglyceriden in combinatie met lage HDL-cholesterol of hoge LDL-cholesterol niveaus kunnen het risico op hart- en vaatziekten verhogen. 

De cholesterol waarde geeft de totale hoeveelheid cholesterol in het bloed aan, inclusief LDL en HDL, evenals triglyceriden, een type vet in het bloed. Voor volwassenen wordt een totale cholesterolwaarde van minder dan 200 mg/dL als wenselijk beschouwd, met LDL-waarden onder de 100 mg/dL en HDL-waarden boven de 60 mg/dL. 

Risico’s van te hoge cholesterol

Een hoog cholesterolgehalte verhoogt het risico op het ontwikkelen van atherosclerose, een aandoening waarbij plaque zich ophoopt in de slagaders. Deze ophoping kan de bloedstroom belemmeren en leiden tot hart- en vaatziekten, zoals:

 • Hartziekten: De vernauwing of blokkering van de kransslagaders kan een hartinfarct veroorzaken.
 • Beroerte: Blokkeringen in de bloedvaten die bloed naar de hersenen voeren, kunnen een beroerte veroorzaken.
 • Perifere vaatziekte: Wanneer plaque zich ophoopt in de grote slagaders die bloed naar de benen voeren, kan dit leiden tot pijn en vermoeidheid in de benen tijdens het lopen. 

Oorzaak van te hoge cholesterol

De oorzaken van een hoog cholesterolgehalte kunnen variëren en omvatten vaak een combinatie van genetische aanleg en leefstijlfactoren:

 • Genetica: Familiaire hypercholesterolemie is een genetische aandoening die kan leiden tot zeer hoge cholesterolniveaus.
 • Dieet: Voedingsmiddelen rijk aan verzadigde vetten en transvetten kunnen het LDL-cholesterol verhogen.
 • Levensstijl: Gebrek aan lichamelijke activiteit en overgewicht kunnen bijdragen aan verhoogde cholesterolniveaus.
 • Leeftijd en geslacht: Cholesterolniveaus neigen te stijgen met de leeftijd. Vrouwen zien vaak een stijging in cholesterol na de overgang.

Symptomen van te hoge cholesterol

Een hoog cholesterolgehalte heeft vaak geen direct merkbare symptomen, wat het een “stille” aandoening maakt. Velen worden zich pas bewust van hun hoge cholesterol na het ondergaan van een bloedtest of na het ervaren van een ernstige gezondheidsmankementen, zoals een hartinfarct of beroerte. Dit benadrukt het belang van regelmatige cholesterolcontroles, vooral voor personen boven een bepaalde leeftijd of met een familiegeschiedenis van hoge cholesterol.

hoog cholesterol verlagen
hoog cholesterol verlagen

Cholesterol verlagen

Het verlagen van een hoog cholesterolgehalte is essentieel om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Dit kan vaak worden bereikt door een combinatie van dieet, lichamelijke activiteit, gewichtsbeheersing, en in sommige gevallen medicatie. Levensstijl veranderingen zoals stoppen met roken, het beperken van alcoholconsumptie, en stressmanagement spelen ook een cruciale rol. 

Cholesterol verlagen met dieet

Een dieet dat rijk is aan groenten, fruit, volkorenproducten, en gezonde vetten kan helpen het cholesterolgehalte te verlagen:

 • Vezelrijke voedingsmiddelen: Voedingsmiddelen zoals haver, bonen, linzen, en bepaalde groenten kunnen helpen het LDL-cholesterol te verlagen.
 • Omega-3 vetzuren: Vette vis zoals zalm, makreel, en sardines, evenals lijnzaad en walnoten, zijn rijk aan omega-3 vetzuren die goed zijn voor het hart.
 • Beperk verzadigde vetten en transvetten: Het verminderen van de inname van rood vlees, boter, kaas, en gefrituurde voedingsmiddelen kan het LDL-cholesterol verminderen.

Lichamelijke activiteit

Regelmatige lichamelijke activiteit kan helpen het cholesterolgehalte te verlagen:

 • Aerobe oefeningen: Activiteiten zoals wandelen, joggen, zwemmen, of fietsen gedurende ten minste 30 minuten per dag kunnen het HDL-cholesterol verhogen.
 • Krachttraining: Naast aerobe oefeningen kan krachttraining twee keer per week bijdragen aan gewichtsverlies en verbetering van cholesterolwaarden.

Gewichtsbeheersing

Overgewicht of obesitas kan het cholesterolgehalte negatief beïnvloeden. Afvallen kan helpen de niveaus van LDL-cholesterol, totaal cholesterol, en triglyceriden te verlagen, terwijl het HDL-cholesterol kan toenemen.

Medicatie

Voor sommige mensen zijn levensstijlveranderingen alleen niet voldoende om hun cholesterol te verlagen. Medicijnen zoals statines kunnen worden voorgeschreven om het cholesterolgehalte te helpen verlagen. 

Stop met roken

Roken verlaagt het niveau van HDL-cholesterol. Het stoppen met roken kan dit “goede” cholesterol verbeteren en het risico op hart- en vaatziekten verlagen.

Beperk alcohol

Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot hogere niveaus van cholesterol en triglyceriden. Matiging is de sleutel; voor mannen wordt aanbevolen om niet meer dan twee drankjes per dag te consumeren en voor vrouwen niet meer dan één.

Stressmanagement

Chronische stress kan bijdragen aan hogere cholesterolniveaus. Stressmanagement technieken zoals meditatie, diepe ademhalingsoefeningen, en regelmatige lichamelijke activiteit kunnen helpen het cholesterolgehalte te beheersen.

Cholesterol verlagen met supplementen

Naast dieet, lichamelijke activiteit, en andere levensstijlveranderingen, kunnen bepaalde supplementen helpen bij het verlagen van het cholesterolgehalte. 

 • Wat zijn ze? Omega-3 vetzuren zijn essentiële vetten die het lichaam niet zelf kan aanmaken. Ze zijn vooral te vinden in vette vis, lijnzaad, chiazaad, en walnoten.
 • Hoe helpen ze? Omega-3 vetzuren kunnen helpen bij het verlagen van triglyceridenniveaus in het bloed en kunnen een mild effect hebben op het verhogen van HDL-cholesterol.
 • Hoe te gebruiken? Voor mensen die niet regelmatig vette vis eten, kan een supplement zoals visolie een goede bron van omega-3 zijn.
 • Wat is het? Psylliumvezel, afkomstig van de zaden van de Plantago ovata plant, is een vorm van oplosbare vezel.
 • Hoe helpt het? Het kan helpen bij het verlagen van LDL-cholesterol door de opname van cholesterol in de darmen te verminderen.
 • Hoe te gebruiken? Psylliumvezel is verkrijgbaar als supplement en kan ook deel uitmaken van bepaalde vezelrijke voedingsmiddelen en laxeermiddelen.
 • Wat is het? Rode gist rijst is een supplement dat wordt geproduceerd door het fermenteren van rijst met een bepaalde soort gist. Het bevat monacoline K, dat chemisch identiek is aan de actieve stof in sommige statine medicijnen.
 • Hoe helpt het? Het kan helpen het LDL-cholesterol te verlagen, maar de sterkte en zuiverheid van supplementen kunnen variëren.
4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over hoog cholesterol verlagen

Om snel je cholesterol te verlagen, is het belangrijk om een gezond dieet te volgen met weinig verzadigd vet en transvet, regelmatig te bewegen en indien nodig medicatie te gebruiken onder begeleiding van een arts.

Het beste om je cholesterol te verlagen is een dieet met veel volle granen, groenten, fruit, magere eiwitten en gezonde vetten, zoals avocado’s en noten.

Bij een hoog cholesterolgehalte moet je voorkomen dat je veel verzadigde vetten en transvetten eet, zoals die te vinden zijn in bewerkte voedingsmiddelen, gefrituurd voedsel, volle zuivelproducten en rood vlees.

Havermout is een van de beste natuurlijke cholesterolverlagers.

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Joost
Joost

Productexpert

Robin
Robin

Productexpert

Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Cholesterol waarde

Cholesterol waarden

Cholesterol

Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

Cholesterol waarde spelen een cruciale rol in onze gezondheid, met directe implicaties voor het risico op hart- en vaatziekten. Deze waarden worden bepaald door een bloedtest, bekend als een lipidenprofiel, dat essentiële informatie biedt over de verschillende soorten cholesterol in ons bloed. Een evenwichtig cholesterolniveau is van vitaal belang voor het handhaven van een gezond hart en bloedvaten. Dit artikel biedt een diepgaande uitleg over cholesterolwaarden, inclusief de definitie van normale waarden, de risico’s van te hoge niveaus, en strategieën voor het beheersen en verlagen van deze waarden om hartgezondheid te bevorderen. 

Uitleg over cholesterol waarde

Cholesterol waarde worden bepaald door een bloedonderzoek, vaak een lipidenprofiel genoemd. Dit profiel evalueert de hoeveelheid cholesterol in diverse lipoproteïnen, waarbij doorgaans de volgende metingen worden gedaan:

 • Totaal Cholesterol: De totale hoeveelheid cholesterol, bestaande uit zowel LDL- als HDL-cholesterol.
 • LDL-Cholesterol: Dit wordt beschouwd als het “slechte” cholesterol omdat een hoog niveau kan leiden tot de opbouw van plaque in de slagaders.
 • HDL-Cholesterol: Bekend als het “goede” cholesterol omdat het helpt bij het verwijderen van andere vormen van cholesterol uit de bloedstroom.
 • Triglyceriden: Dit zijn vetten in het bloed die worden geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Normale cholesterol waarde

De Gezondheidsraad heeft, in lijn met aanbevelingen van De Hartstichting, normen vastgesteld voor cholesterolwaarden per type om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. 

Totale cholesterol

De totale cholesterolwaarde omvat zowel LDL- als HDL-cholesterol. Het streven is deze waarde onder de 5,0 mmol/l te houden voor algemene gezondheid.

 • Aanbevolen: Minder dan 5,0 mmol/l 

LDL Cholesterol

LDL, of ‘slecht’ cholesterol, kan bloedvaten vernauwen en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. De aanbevolen waarden variëren op basis van risicoprofiel:

 • Algemeen aanbevolen: Minder dan 3,0 mmol/l
 • Bij risico op hart- en vaatziekten: Minder dan 2,6 mmol/l
 • Bij 70-plussers met risico op hart- en vaatziekten: Minder dan 1,8 mmol/l

HDL Cholesterol

HDL, of ‘goed’ cholesterol, helpt overtollig LDL cholesterol te verwijderen uit het lichaam. Hogere waarden zijn beter voor het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten.

 • Mannen: Meer dan 1,0 mmol/l
 • Vrouwen: Meer dan 1,2 mmol/l

Triglyceriden

Triglyceriden, vetten uit de voeding, zijn een belangrijke indicator voor hartgezondheid. Het is belangrijk deze waarde onder de 1,7 mmol/l te houden.

 • Aanbevolen: Minder dan 1,7 mmol/l

Deze richtlijnen zijn preventieve maatregelen om de gezondheid van het hart te bevorderen en het risico op hart- en vaatziekten te minimaliseren.

cholesterol waarde
cholesterol waarde

Te hoge cholesterol waarde

Ongeveer een vierde van de Nederlanders heeft te maken met een cholesterolgehalte dat hoger ligt dan aanbevolen. Een te hoge cholesterolwaarde houdt in dat deze boven de voorgestelde richtlijnen uitstijgt. 

Totale Cholesterol

 • Verhoogd: Boven de 5,0 mmol/l
 • Sterk verhoogd: Boven de 8,0 mmol/l 

LDL Cholesterol

LDL cholesterol waarde worden als te hoog beschouwd wanneer ze de volgende drempels overschrijden, afhankelijk van het algemene risico op hart- en vaatziekten:

 • Voor de algemene populatie: Boven de 3,0 mmol/l
 • Bij verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Boven de 2,6 mmol/l
 • Voor personen van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Boven de 1,8 mmol/l

Cholesterol waarde verlagen

Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is een bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten, waaronder hartaanvallen en beroertes. Gelukkig zijn er effectieve manieren om uw cholesterol waarde te verlagen en uw hartgezondheid te verbeteren. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over HDL cholesterol

De ideale LDL (slechte cholesterol) – en HDL (goede cholesterol) niveaus variëren afhankelijk van individuele gezondheidsfactoren, maar over het algemeen wordt gestreefd naar een LDL-gehalte onder de 100 mg/dL en een HDL-gehalte boven de 40 mg/dL voor mannen en boven de 50 mg/dL voor vrouwen. 

De optimale cholesterolwaarde is minder dan 200 mg/dL.

Een LDL-cholesterolwaarde boven de 190 mg/dL wordt beschouwd als gevaarlijk hoog.

De aanbevolen totale cholesterolwaarde voor vrouwen is minder dan 200 mg/dL.

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Joost
Joost

Productexpert

Robin
Robin

Productexpert

Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Te hoog cholesterol

Te hoog cholesterol

Te hoog cholesterol

Te hoog cholesterol kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Cholesterol is een essentiële stof die ons lichaam nodig heeft voor verschillende functies, waaronder de opbouw van celmembranen en de productie van hormonen. Echter, een te hoog cholesterolgehalte kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder hartaandoeningen. In dit uitgebreide artikel zullen we dieper ingaan op wat cholesterol is, waarom een te hoog cholesterolgehalte schadelijk kan zijn, de oorzaken en risicofactoren, de gevolgen voor de gezondheid, en de beschikbare behandelingsopties.

Wat is Cholesterol?

Cholesterol is een vetachtige stof die in het lichaam wordt geproduceerd en ook wordt aangetroffen in bepaalde voedingsmiddelen. Het speelt een cruciale rol bij de opbouw van celmembranen en de productie van vitale stoffen, zoals vitamine D en hormonen. Cholesterol wordt in het bloed vervoerd door lipoproteïnen, waarvan er twee belangrijke typen zijn:

 • Lage-dichtheid lipoproteïnen (LDL): Ook bekend als “slecht” cholesterol, omdat een teveel aan LDL cholesterol kan leiden tot de opbouw van plaque in de bloedvaten, wat kan leiden tot vernauwing en verstopping van de slagaders.
 • Hoge-dichtheid lipoproteïnen (HDL): Ook bekend als “goed” cholesterol, omdat HDL cholesterol helpt bij het verwijderen van overtollig cholesterol uit het bloed en terugbrengen naar de lever voor uitscheiding.

Te Hoog Cholesterol: Wat Is Het?

Een te hoog cholesterolgehalte, ook wel hypercholesterolemie genoemd, verwijst naar de aanwezigheid van te veel LDL-cholesterol in het bloed. Dit kan het risico op hartaandoeningen aanzienlijk verhogen, omdat het de opbouw van plaque in de bloedvaten bevordert, een aandoening die bekend staat als atherosclerose. 

Oorzaken en Risicofactoren Te Hoog Cholesterol

Een te hoog cholesterolgehalte, ook wel hypercholesterolemie genoemd, verwijst naar de aanwezigheid van te veel LDL-cholesterol in het bloed. Dit kan het risico op hartaandoeningen aanzienlijk verhogen, omdat het de opbouw van plaque in de bloedvaten bevordert, een aandoening die bekend staat als atherosclerose. 

1. Dieet

Het consumeren van voedingsmiddelen die rijk zijn aan verzadigde en transvetten kan het LDL-cholesterol verhogen. Dit omvat voedingsmiddelen zoals gefrituurd voedsel, rood vlees en volvette zuivelproducten.

2. Erfelijkheid

Soms is een hoog cholesterolgehalte te wijten aan genetische factoren. Familiaire hypercholesterolemie is een erfelijke aandoening die het vermogen van het lichaam om LDL-cholesterol uit het bloed te verwijderen beïnvloedt.

3. Overgewicht en Gebrek aan Beweging

Overgewicht hebben en een zittende levensstijl leiden kunnen het cholesterolgehalte verhogen. Lichaamsbeweging kan helpen bij het verlagen van LDL-cholesterol en het verhogen van HDL-cholesterol.

4. Roken

Roken kan de bloedvaten beschadigen en het risico op atherosclerose verhogen, wat kan leiden tot een te hoog cholesterolgehalte.

5. Leeftijd en Geslacht

Het risico op een te hoog cholesterolgehalte stijgt met de leeftijd, en mannen hebben doorgaans een hoger cholesterolgehalte dan vrouwen. 

Gevolgen voor de Gezondheid

Een te hoog cholesterolgehalte is een belangrijke risicofactor voor hartaandoeningen, waaronder coronaire hartziekte en hartaanvallen. Wanneer LDL-cholesterol zich ophoopt in de slagaders, kan het leiden tot de vorming van plaque. Deze plaque kan de slagaders vernauwen en uiteindelijk volledig blokkeren, waardoor de bloedtoevoer naar het hart wordt belemmerd. Dit kan leiden tot angina pectoris (pijn op de borst) of zelfs een hartaanval.

Bovendien kunnen de vernauwde slagaders de bloedtoevoer naar andere delen van het lichaam beïnvloeden, wat kan resulteren in perifeer vaatlijden (vernauwing van de slagaders buiten het hart) en beroertes.

Cholesterol Meten

Het meten van het cholesterolgehalte is een routinematig onderdeel van de gezondheidszorg, en het wordt meestal gedaan via een bloedtest, ook wel een lipidenprofiel genoemd. Dit test cholesterolniveaus, inclusief LDL-cholesterol en HDL-cholesterol, evenals triglyceriden, een ander type vet in het bloed.

Ideaal Cholesterolgehalte

Het ideale cholesterolgehalte kan variëren afhankelijk van uw risicofactoren en medische geschiedenis. Over het algemeen worden de volgende richtlijnen gebruikt:

 • Totaal cholesterol: Minder dan 200 milligram per deciliter (mg/dL) wordt als wenselijk beschouwd.
 • LDL-cholesterol: Minder dan 100 mg/dL voor mensen met een hoog risico op hartaandoeningen en minder dan 130 mg/dL voor mensen met een laag risico.
 • HDL-cholesterol: Hoger dan 60 mg/dL wordt als gunstig beschouwd.

Cholesterol Verlagen

Een te hoog cholesterolgehalte kan vaak effectief (cholesterol verlagen) worden behandeld en beheerd met levensstijl aanpassingen en medicatie, indien nodig.

Levensstijlaanpassingen

 • Dieet: Het aannemen van een hart-gezond dieet dat laag is in verzadigde en transvetten kan helpen het cholesterolgehalte te verlagen. Dit dieet omvat het consumeren van veel groenten, fruit, volle granen, magere eiwitten en gezonde vetten zoals olijfolie en noten.
 • Lichaamsbeweging: Regelmatige lichaamsbeweging kan zowel LDL-cholesterol verlagen als HDL-cholesterol verhogen.
 • Stoppen met roken: Roken kan het cholesterolgehalte verhogen, dus stoppen is essentieel.
 • Gewichtsbeheer: Als u overgewicht heeft, kan afvallen het cholesterolgehalte verbeteren.

Medicatie

In sommige gevallen kan medicatie worden voorgeschreven om het cholesterolgehalte te verlagen. Er zijn verschillende soorten medicijnen beschikbaar, waaronder:

 • Statines: Deze medicijnen remmen de productie van cholesterol in de lever en verlagen het LDL-cholesterolgehalte.
 • Ezetimibe: Dit medicijn vermindert de opname van cholesterol in de darmen.
 • PCSK9-remmers: Deze medicijnen kunnen het LDL-cholesterolgehalte verlagen bij mensen met zeer hoog cholesterol of bij mensen die statines niet verdragen.

Samenvatting

Een te hoog cholesterolgehalte is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem dat ernstige gevolgen kan hebben als het niet wordt behandeld. Het begrijpen van de oorzaken, risicofactoren, gevolgen voor de gezondheid en beschikbare behandelingsopties is van cruciaal belang voor het behoud van een gezond hart en het verminderen van het risico op hartaandoeningen. Als u zich zorgen maakt over uw cholesterolgehalte, raadpleeg dan uw arts voor een volledige evaluatie en bespreek mogelijke behandelingsplannen die het beste bij uw situatie passen. 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderwerp ‘te hoog cholesterol’ of product? Laat het ons gerust weten door contact met ons op te nemen.