Stress

stress

Stress

Picture of Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

Stress is een uitdaging in ons snelle leven en uit zich als een ingewikkelde reactie van ons lichaam op zowel externe druk als interne conflicten. Het herkennen van symptomen van stress, variërend van hoofdpijn tot ernstige angst, is essentieel voor een effectieve aanpak. Om de stress te verminderen, spelen strategieën zoals mindfulness, beweging en sociale steun een belangrijke rol, aangevuld met natuurlijke supplementen. Dit deskundige artikel biedt inzicht in het omgaan met stress, met als doel het bevorderen van een gezonder en evenwichtiger leven. 

Wat is stress?

Stress is een fundamentele fysieke en psychologische reactie van het lichaam op situaties die als bedreigend of uitdagend worden beschouwd. Deze reactie is wereldwijd en diep geworteld in onze natuur, ontworpen om ons te helpen overleven door snel en effectief te reageren op onmiddellijk gevaar. Wanneer we geconfronteerd worden met een stressvolle situatie, activeert ons lichaam een complex systeem van signalen, bekend als de ‘vecht-of-vlucht’-respons, die ons voorbereidt om met de bedreiging om te gaan. 

Acute stress

De stressreactie begint in de hersenen wanneer een gevaar wordt opgemerkt. De hypothalamus, een klein maar cruciaal deel van de hersenen, stuurt signalen naar de bijnieren, die vervolgens een reeks hormonen afgeven, waaronder adrenaline, noradrenaline en cortisol. Deze hormonen brengen een reeks veranderingen in het lichaam op gang: de hartslag en bloeddruk stijgen, de ademhaling versnelt en de energievoorraden worden gemobiliseerd. Deze fysieke veranderingen stellen het persoon in staat om snel en krachtig te reageren op de uitdaging. 

Chronische stress

Hoewel deze reactie in acute situaties levensreddend kan zijn, wordt het problematisch als stress chronisch wordt. In de huidige wereld worden we zelden geconfronteerd met de fysieke gevaren waar onze stressrespons oorspronkelijk voor bedoeld was. In plaats daarvan ervaren we chronische stress door voortdurende werkdruk, sociale druk en andere dagelijkse bezigheden. Deze constante staat van alertheid kan leiden tot uitputting van lichaam en geest en uiteindelijk tot gezondheidsproblemen. 

Stress hormonen

De hormonen die een belangrijke rol spelen in de stressrespons – cortisol, adrenaline en noradrenaline – hebben elk een uniek effect op het lichaam. Adrenaline en noradrenaline zijn verantwoordelijk voor de onmiddellijke, snelle reacties op stress, zoals een verhoogde hartslag en bloeddruk. Deze reacties veroorzaken een onmiddellijke toename van energie en alertheid. Cortisol speelt een iets andere rol; het helpt het lichaam de energievoorziening efficiënt te beheren door de hoeveelheid glucose in het bloed te verhogen en helpt de immuunrespons te moduleren.

Op korte termijn zijn deze hormonale reacties uiterst nuttig. Ze stellen ons in staat om effectief om te gaan met onmiddellijke bedreigingen en uitdagingen. Wanneer stressoren echter aanhouden en het lichaam continu hoge niveaus van deze hormonen produceert, kan dit leiden tot een reeks gezondheidsproblemen.

Gevolgen van stress

De langetermijneffecten van chronische stress zijn veelomvattend en hebben invloed op bijna elk systeem in het lichaam. Hartaandoeningen en hoge bloeddruk zijn directe gevolgen van voortdurende stress op het cardiovasculaire systeem. Een verhoogde bloedsuikerspiegel door aanhoudend hoge cortisolspiegels kan bijdragen aan het risico om diabetes type 2 te ontwikkelen.

Op psychologisch niveau kan chronische stress leiden tot een reeks aandoeningen, waaronder angst, depressie en PTSS (posttraumatische stressstoornis). Deze stoornissen kunnen verwoestend zijn voor iemands gezondheid en levenskwaliteit, waardoor het essentieel is om effectieve copingstrategieën te ontwikkelen.

Bovendien kan langdurige stress het immuunsysteem onderdrukken, waardoor de weerstand tegen infecties en ziekten afneemt. Dit maakt het lichaam kwetsbaarder voor zowel acute als chronische aandoeningen.

Oorzaken van stress

Stress is een complex en veelzijdig fenomeen, waarvan de oorzaken kunnen worden onderverdeeld in externe en interne factoren. Beide soorten spelen een belangrijke rol in hoe individuen stress ervaren en erop reageren. Een beter begrip van deze oorzaken kan helpen om effectievere copingstrategieën te ontwikkelen. 

Externe oorzaken

Externe oorzaken van stress zijn factoren buiten het lichaam die druk of eisen oproepen waaraan voldaan moet worden. Deze kunnen variëren van alledaagse situaties tot levensveranderende gebeurtenissen.

 • Werk gerelateerde problemen: Deze omvatten deadlines, werkdruk, onzekerheid over baanbehoud, conflicten met collega’s of leidinggevenden, en carrièreontwikkeling. De werkplek kan een bron van constante stress zijn, vooral in competitieve of high-demand omgevingen.
 • Financiële moeilijkheden: Geldzorgen, zoals schulden, het niet kunnen betalen van rekeningen, of onzekerheid over inkomen, kunnen aanzienlijke stress veroorzaken. De angst voor financiële instabiliteit kan diepingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijks leven.
 • Relatieproblemen: Conflicten met partners, familieleden, vrienden of collega’s kunnen emotioneel belastend zijn. Menselijke relaties zijn complex, en onopgeloste problemen kunnen leiden tot langdurige stress.
 • Grote levensveranderingen: Gebeurtenissen zoals verhuizen, het verlies van een dierbare, trouwen, scheiden, of het krijgen van een kind zijn significante levensveranderingen die aanpassing vereisen en stressvol kunnen zijn.

Interne oorzaken

Interne oorzaken van stress verwijzen naar de manier waarop iemand interne of externe gebeurtenissen interpreteert en erop reageert. Deze zijn vaak geworteld in persoonlijkheid, opvoeding en eerdere ervaringen.

 • Negatief denken: Een neiging om situaties in een negatief licht te zien, kan bijdragen aan het gevoel van stress. Dit kan variëren van pessimisme tot catastrofaal denken, waarbij men het ergste scenario voorziet.
 • Perfectionisme: De drang om alles perfect te doen, kan leiden tot constante zelfkritiek en angst voor falen. Dit kan resulteren in een voortdurende staat van ontevredenheid en stress, omdat de gestelde normen vaak onbereikbaar zijn.
 • Gebrek aan assertiviteit: Moeite hebben met het uiten van gedachten, gevoelens, of behoeften kan leiden tot onderdrukte emoties en conflicten. Dit gebrek aan assertiviteit kan stress veroorzaken, vooral in situaties waarin belangen niet worden behartigd.
 • Onrealistische verwachtingen: Zowel van zichzelf als van anderen. Wanneer verwachtingen niet overeenkomen met de realiteit, kan dit leiden tot teleurstelling, frustratie en stress.

Het herkennen van de specifieke externe en interne oorzaken van stress is een eerste stap naar effectief stressmanagement. Door te begrijpen wat stress veroorzaakt, kunnen individuen gerichtere strategieën ontwikkelen om deze oorzaken aan te pakken en hun welzijn te verbeteren. Dit vereist vaak een combinatie van het veranderen van de externe situatie waar mogelijk en het werken aan interne coping mechanismen om de reactie op stress te verminderen. 

4.8/5

Helpt om geestelijk en lichamelijk in balans te blijven in periodes van stress **

Stress symptomen

Stress uit zich op vele manieren, van direct waarneembare lichamelijke symptomen tot subtielere mentale en emotionele verschijnselen. De impact van stress op het lichaam en de geest kan ingrijpend zijn en een breed scala aan symptomen veroorzaken. Het herkennen van deze symptomen is van essentieel belang om stress op tijd aan te pakken en te beheersen. 

Lichamelijke klachten

 • Hoofdpijn en migraine: Stress is een bekende trigger voor zowel spanningshoofdpijn als migraineaanvallen, vaak veroorzaakt door spierspanning in de nek en schouders.
 • Spierpijn en rugpijn: Chronische spierspanning, vooral in de nek, schouders, en rug, kan leiden tot aanhoudende pijn en ongemak.
 • Vermoeidheid: Langdurige stress put de energiereserves van het lichaam uit, wat resulteert in een constante staat van vermoeidheid.
 • Slaapproblemen: Stress kan slapeloosheid veroorzaken, waardoor het moeilijk wordt om in slaap te vallen of door te slapen.
 • Spijsverteringsproblemen: Stress kan de spijsvertering beïnvloeden, wat resulteert in symptomen zoals buikpijn, maagpijn, zure reflux, en een verhoogde frequentie van het prikkelbare darm syndroom.
 • Huiduitslag en jeuk: Stress kan huidproblemen verergeren of veroorzaken, zoals eczeem, psoriasis, of stress gerelateerde urticaria (jeukende bultjes).
 • Hartkloppingen en hoge bloeddruk: Stressvolle situaties kunnen het hart sneller doen kloppen en de bloeddruk tijdelijk verhogen.
 • Oorsuizen: Sommige mensen ervaren een piepend of zoemend geluid in hun oren, vooral in tijden van hoge stress.
 • Incontinentie: Stress kan bijdragen aan zowel urine-incontinentie als een verhoogde urgentie of frequentie van urineren.
 • Duizeligheid: Stress kan leiden tot episodes van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd.
 • Haaruitval: Langdurige stress kan een factor zijn in bepaalde vormen van haarverlies.
 • Gewichtsveranderingen: Stress kan leiden tot zowel gewichtstoename door overeten als gewichtsverlies door een verminderde eetlust.
 • Symptomen gerelateerd aan cortisol: Hoge niveaus van het stresshormoon cortisol kunnen bijdragen aan gewichtstoename, vooral rond de buik, en andere gezondheidsproblemen.
 • Druk op de borst en droge mond: Stress kan een beklemmend gevoel in de borst en droogheid in de mond veroorzaken. 

Lichamelijke klachten

 • Angst en rusteloosheid: Een van de meest directe effecten van stress is een toename van angstgevoelens en een algemeen gevoel van onrust.
 • Concentratieproblemen: Stress kan het moeilijk maken om zich te concentreren, wat leidt tot verminderde prestaties op het werk of op school.
 • Prikkelbaarheid: Kleine irritaties kunnen onder stress groter lijken, wat leidt tot verhoogde prikkelbaarheid en kort lontje.
 • Overweldigd gevoel: Stress kan het gevoel geven dat men de controle verliest of overweldigd wordt door de situatie.

Lange termijn effecten

 • Depressie en angststoornissen: Langdurige stress is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van depressie en angststoornissen.
 • Geheugenproblemen: Chronische stress kan het geheugen en de cognitieve functie beïnvloeden, waardoor het moeilijker wordt om nieuwe informatie te leren en te onthouden.
 • Hartziekten en type 2 diabetes: Langdurige blootstelling aan hoge stressniveaus kan bijdragen aan de ontwikkeling van hartziekten, hoge bloeddruk, en type 2 diabetes.

Het herkennen van de eerste tekenen van stress is essentieel voor het nemen van stappen om de oorzaken aan te pakken en effectieve copingstrategieën te ontwikkelen. Door aandacht te besteden aan zowel de fysieke als de mentale symptomen van stress, kunnen mensen werken aan het verbeteren van hun algehele welzijn en gezondheid.

Stress verminderen

Het effectief omgaan met en verminderen van stress vereist een allesomvattende aanpak die zowel het lichaam als de geest omvat. Door bewust aandacht te besteden aan de bronnen van stress en proactieve copingmechanismen te ontwikkelen, kunnen mensen hun weerstand tegen stressfactoren vergroten en hun algehele welzijn verbeteren. 

Mindfulness en meditatie

 • Mindfulness: Deze praktijk omvat het volledig aanwezig zijn in het moment, zonder oordeel. Het helpt bij het herkennen en accepteren van gedachten en gevoelens zonder erdoor overweldigd te worden. Dagelijkse mindfulness oefeningen kunnen helpen om een vredige staat van bewustzijn te cultiveren.
 • Meditatie: Regelmatige meditatie helpt bij het kalmeren van de geest en het verminderen van stress. Technieken zoals geleide meditatie, ademhalingsmeditatie, of zen meditatie kunnen bijzonder effectief zijn. 

Lichaamsbeweging

 • Regelmatige lichaamsbeweging: Fysieke activiteit verhoogt de productie van endorfine, de natuurlijke stemming verbeteraars van het lichaam. Activiteiten zoals wandelen, joggen, zwemmen, of yoga kunnen helpen stress te verminderen en de algehele gezondheid te verbeteren.
 • Yoga en Tai Chi: Deze praktijken combineren fysieke houdingen, ademhalingsoefeningen, en meditatie om ontspanning te bevorderen en stress te verminderen.

Sociaal netwerk

 • Ontwikkelen van een steunend sociaal netwerk: Sterke sociale banden zijn essentieel voor emotionele ondersteuning. Het delen van zorgen en successen met vrienden, familie, of steungroepen kan een aanzienlijke vermindering van stress opleveren.

Gezonde leefgewoonten

 • Goede slaapgewoonten: Een regelmatig slaapschema en een rustgevende slaapomgeving bevorderen een betere nachtrust, wat cruciaal is voor stressbeheersing.
 • Gezonde voeding: Een evenwichtig dieet, rijk aan fruit, groenten, magere eiwitten, en volle granen, kan het lichaam voorzien van de nodige voedingsstoffen om beter om te gaan met stress.
 • Beperken van cafeïne en alcohol: Overmatige consumptie van deze stoffen kan stressniveaus en angst verhogen.

Tijdmanagement

 • Prioriteiten stellen: Leren om taken te prioriteren en, indien mogelijk, taken te delegeren kan helpen de werkdruk te verminderen.
 • Neem pauzes: Regelmatige korte pauzes tijdens het werk of studeren kunnen helpen de geest te verfrissen en stress te verminderen.

Ontspanningstechnieken

 • Ademhalingsoefeningen: Diepe ademhalingsoefeningen kunnen helpen het lichaam te kalmeren en de geest te ontspannen, waardoor de impact van stress wordt verminderd.
 • Progressieve spierontspanning: Deze techniek omvat het systematisch aanspannen en ontspannen van verschillende spiergroepen in het lichaam, wat kan helpen bij het verminderen van fysieke stress en het bevorderen van ontspanning.

Creatieve uitlaatkleppen

 • Hobby’s en creatieve activiteiten: Het nastreven van hobby’s of creatieve activiteiten zoals schilderen, muziek, tuinieren, of schrijven kan een effectieve manier zijn om stress te verminderen en plezier te vinden in dagelijkse activiteiten.
 • Ashwagandha: Ashwagandha is een adaptogeen kruid dat traditioneel wordt gebruikt in de Ayurvedische geneeskunde. Adaptogenen helpen het lichaam zich aan te passen aan stress.
 • Stress Support: Stress Support is een natuurlijk supplement rijk aan Rhodiola Rosea dat helpt tijdens stressvolle situaties. Het helpt om lichaam en geest te ontspannen, helpt om geestelijk en lichamelijk in balans te blijven in periodes van stress**.
4.8/5

Helpt om geestelijk en lichamelijk in balans te blijven in periodes van stress **

Veelgestelde vragen over stress

Symptomen van stress kunnen onder meer zijn: prikkelbaarheid, vermoeidheid, slaapproblemen, spijsverteringsproblemen en concentratieproblemen. 

Bij intense stress activeert je lichaam het sympathische zenuwstelsel en produceert het stresshormonen zoals cortisol, wat kan leiden tot verhoogde hartslag, spierspanning en een verzwakt immuunsysteem. 

De twee vormen van stress zijn acute stress en chronische stress. 

Van stress kun je onder andere fysieke en mentale gezondheidsproblemen krijgen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en angst. 

 1. Schreurs, P. J., Tellegen, B., & Willige, G. V. (1984). Gezondheid, stress en coping: de ontwikkeling van de Utrechtse coping-lijst [Health, stress and coping: The development of the Utrechtse Coping Scale]. Gedrag: Tijdschrift voor Psychologie, 12(1-2), 101–117.
 2. Korten, N. De invloed van stress op het cognitief functioneren van ouderen. Geron 17, 65–68 (2015). https://doi.org/10.1007/s40718-015-0022-6
 • Rhodiola Rosea draagt bij aan de normale weerstand tegen stressvolle situaties1
 • Rhodiola Rosea helpt bij een zenuwachtig gevoel1
 • Rhodiola Rosea bij spanning (als omstandigheid, zoals bij stressvolle situaties) 1
 • Rhodiola Rosea evenwichtig in stresssituaties1
 • Rhodiola Rosea helpt in spannende tijden, bij spanning en inspanning1
 • Rhodiola Rosea helpt bij geestelijke druk en inspanning, tijdens drukke werkzaamheden, prikkelbaar en snel geïrriteerd1
 • Rhodiola Rosea ontspant, helpt om lichaam en geest te ontspannen, helpt om geestelijk en lichamelijk in balans te blijven in periodes van stress
 • Rhodiola Rosea is rustgevend, natuurlijke rustgever1
 • Rhodiola Rosea draagt bij aan de normale weerstand tegen stress bij stressvolle situaties1
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Picture of Joost
Joost

Productexpert

Picture of Robin
Robin

Productexpert

Picture of Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Helpt om geestelijk en lichamelijk in balans te blijven in periodes van stress **

Spanningshoofdpijn: symptomen, oorzaak en tips

spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn: symptomen, oorzaak en tips

Spanningshoofdpijn is de meest voorkomende hoofdpijn. Maar wat is het precies? Wat zijn de symptomen van spanningshoofdpijn? Wat moet je doen bij spanningshoofdpijn? Wat is de oorzaak van spanningshoofdpijn? Hoe lang kan stresshoofdpijn duren? In dit artikel worden verschillende onderwerpen besproken en vragen beantwoord die hierbij horen.

Spanningshoofdpijn – wat is het?

Spanningshoofdpijn is een verzamelnaam voor verschillende soorten hoofdpijn zonder directe neurologische oorzaak. Stresshoofdpijn suggereert dat men deze hoofdpijn krijgt door stress, of door een psychologische oorzaak dat niet is bewezen. Zo heeft meer dan 60% van de bevolking wel eens last van deze stresshoofdpijnen. In een groot deel van deze gevallen heeft dit grote gevolgen voor de dagelijkse activiteiten zoals werk en sociale contacten.

Spanningshoofdpijn symptomen

De symptomen van spanningshoofdpijn worden als zeer vervelend ervaren. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Pijn aan beide kanten van uw hoofd, nek of rondom het hoofd
 • De pijn wordt als licht tot gematigd beschreven
 • Pijn die als drukkend en knellend ervaren wordt
 • De spieren in de nek en schouders zijn extra gevoelig
 • Niet goed kunnen verdragen van fel licht en luid geluid
 • Verminderde eetlust
 • De pijn verergerd bij fysieke inspanning
 • De pijn kan meerdere dagen aanhouden

Spanningshoofdpijn oorzaak

Naar de oorzaak van spanningshoofdpijn wordt momenteel nog veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Toch zijn er verschillende redenen bekend waarom deze symptomen optreden. De meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Een combinatie van een pijn in de nek en aangezichtsspieren
 • Een verlaagde pijndrempel in de hersenen
 • Het ervaren van stress
 • Fysieke (zware) inspanning
 • Last van vermoeidheid
 • Intensieve ooginspanning
 • Onjuiste lichamelijke houding
 • Overbelasting van de kauwspieren
 • Hormonale disbalans

Spanningshoofdpijn tips

Met behulp van stresshoofdpijn tips kunnen de symptomen worden verminderd. De meest effectieve tips worden besproken.

 

1. Genoeg slaap

Als eerste tip bij spanningshoofdpijn, is het belangrijk om voldoende te slapen. Het liefst 6-8 uur per nacht. Hierdoor kan de spanning in het lichaam afnemen waardoor de symptomen zullen verminderen.

 

2. Ontspanning en rust

Daarnaast is het belangrijk om voldoende te ontspannen en rusten gedurende de dag. Het is geadviseerd om dit te doen in een donkere ruimte. Hierdoor kunnen de zintuigen volledig ontspannen.

 

3. Gezonde voeding

Ook is het eten van gezonde voeding een belangrijke tip bij spanningshoofdpijn. Het consumeren van goede voedingsstoffen heeft namelijk invloed op de psychologische functies.

 

4. Voldoende beweging

Daarnaast is het essentieel om voldoende te bewegen. Tijdens bewegingen en sport kan de spanning op het hoofd namelijk afnemen. Dit heeft een positieve invloed op het verminderen van spanningshoofdpijn.

 

5. Massages

Ook is het ondergaan van een nek- en hoofdmassage geadviseerd wanneer men last heeft van de symptomen van spanningshoofdpijn. Hierdoor kunnen de spieren die de symptomen veroorzaken zich ontspannen.

 

6. Fysiotherapie

Daarnaast kan een fysiotherapeut ondersteuning bieden bij het verminderen van spanningshoofdpijn. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op de houding die de eventuele symptomen veroorzaakt.

 

7. Psychologische hulp

Tevens kan psychologische hulp bijdragen als tip tegen spanningshoofdpijn. Hierdoor kan stress verminderdworden wat een positieve invloed heeft op het verminderen van de klachten.

 

8. Een warm bad

Ook kan het nemen van een warm bad bijdragen aan het tijdelijk verminderen van de symptomen.

 

9. Pijnstilling

Daarnaast kan pijnstilling of medicatie voorgeschreven door de (huis)arts de symptomen verminderen. Het gaat hierbij wel om specifieke medicatie horend bij de klachten en symptomen.

 

10. Supplementen

Tot slot kunnen supplementen bijdragen aan het verminderen van stress, wat weer een positieve invloed heeft op het ervaren van de klachten met betrekking tot hoofdpijn.

Shop gerelateerd aan spanningshoofdpijn

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderwerp ‘Spanningshoofdpijn: symptomen, oorzaak en tips’ of product? Laat het ons gerust weten door contact met ons op te nemen.

Stress voorkomen

stress voorkomen

Stress voorkomen

Stress voorkomen kan belangrijk zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van een groot gedeelte van de bevolking. Maar hoe voorkom je stress? Hoe raak ik mijn stress kwijt? Wat moet je doen om jezelf te kalmeren? Hoe kun je stress beheersen? En waar kan je rustig van worden? In dit artikel worden verschillende onderwerpen besproken en vragen beantwoord die hierbij horen.

Stress voorkomen tips

Het voorkomen van stress kan met behulp van een aantal tips en kunnen bijdragen aan iemand zijn of haar dagelijkse bezigheden. De meest effectieve tips worden besproken.

 

1.     De juiste voedingsstoffen

Om stress te voorkomen, is het belangrijk de juiste voedingsstoffen voor uw psychologische functies in te nemen. Deze zorgen er namelijk voor dat u mentaal in balans bent, wat een positieve invloed heeft op uw geestelijke gezondheid. Enkele voedingsstoffen die hieraan bijdragen zijn: vitamine B, vitamine C en magnesium. Daarnaast hebben verschillende kruiden ook invloed op het ervaren van stress.

 

2.     Met behulp van een supplement

Zoals besproken, hebben voedingsstoffen een belangrijke invloed op het gezond houden van het geestelijk evenwicht en daarmee het gevoel van stress. Een supplement met de juiste voedingsstoffen kan stress helpen voorkomen. Het is belangrijk dat het supplement van natuurlijke oorsprong is, omdat dit een positieve invloed heeft op de werking.

 

3.     Genoeg beweging

Tijdens het sporten of door middel van matig intensieve beweging komen er stoffen vrij in de hersenen. Deze stoffen onderdrukken het gevoel van stress, waardoor stress afneemt. Daarom is het belangrijk om consequent goed te bewegen om het gevoel van stress te voorkomen.

 

4.     Voldoende ontspanning

Het is belangrijk om voldoende te ontspannen om een goed psychologisch evenwicht te ervaren. Afwisselen tussen stressacties en ontspanning, is de beste manier om dit te doen. Aangename manieren om te ontspannen zijn voor iedereen verschillend. Men kan bijvoorbeeld; wandelen, mediteren, lezen, yoga, etc.

 

5.     Goede nachtrust (6-8 uur)

Naast de bovenstaande tips om stress te voorkomen, is een goede nachtrust van essentieel belang. Dit geeft de hersenen de kans om prikkels te verwerken, waardoor de psychologische functies weer in balans komen. Bovendien heeft dit ook een positieve invloed op de lichamelijke gezondheid.

 

6.     Analyseer de trigger

Stress wordt vaak getriggerd door soortgelijke triggers. Het is daarom belangrijk om deze triggers te analyseren. Vraag uzelf af welk patroon zich herhaaldelijk voordoet, om het te kunnen veranderen. Als het niet mogelijk is deze trigger te doorbreken, kan stress worden voorkomen door de manier hoe u reageert op de trigger te veranderen.

 

7.     Verander uw visie

Het veranderen van uw kijk op het voorkomen van stress houdt verband met het vorige punt. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om uw visie en kijk op bepaalde situaties te veranderen, kan het zeker bijdragen tot het ervaren van stress. Daarbij is het belangrijk om situaties vanuit een ander perspectief te bekijken, met de nadruk op een objectieve blik.

 

8.     Structuur en planning

Voor velen kan het creëren van structuur met behulp van een schema, stress helpen voorkomen. Het is belangrijk om prioriteiten te stellen. Dit verkleint de kans op het vergeten van aspecten die een negatieve invloed kunnen hebben op het ervaren van stress.

 

9.     Accepteer de emoties

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat door het uiten van emoties, de stresservaring afneemt. Het uiten van deze emoties kan op verschillende manieren; praten, schrijven, beschrijven, etc. Hiervoor is belangrijk om uw emoties te accepteren.

 

10.  Kies voor uzelf

Tot slot is het belangrijk om bij het voorkomen van stress te kiezen voor uw eigen geluk. Velen zeggen voortdurend “ja” tegen de wensen van een ander, terwijl ze daar niet gelukkig van worden. Op korte termijn kan dit een positief gevoel met zich meebrengen, terwijl het op de langere termijn een negatief effect heeft. Daarom is het belangrijk om uzelf op de eerste plaats te zetten om overbelasting en stress te voorkomen.

Shop gerelateerd aan stress voorkomen

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderwerp ‘Stress voorkomen’ of product? Laat het ons gerust weten door contact met ons op te nemen.

Stress verminderen

stress verminderen

Stress verminderen

Stress verminderen is van essentieel belang voor diegene die last hebben van stress symptomen. Maar hoe verminder je deze? Hoe krijg ik de spanning uit mijn lijf? Hoe tot rust komen bij stress? Hoelang duurt het voordat stress uit je lichaam is? Wat moet je doen om jezelf te kalmeren? In dit artikel worden verschillende vragen beantwoord en onderwerpen besproken die hierbij horen.

Stress verminderen (tips)

Er zijn verschillende manieren om stress te verminderen. De meest waardevolle en bruikbare tips worden gegeven.

 

1.     Goede nachtrust

Als eerste is het essentieel om een goede nachtrust te hebben om stress te kunnen verminderen. Het gaat hierbij om 6-8 uur slaap per dag en het liefst gedurende de nacht. Een goede nachtrust zorgt er namelijk voor dat zintuigen en de hersenfuncties kunnen ontspannen, om vervolgens weer goed te functioneren.

 

2.     Gezonde voeding

Daarnaast is het consumeren van gezonde voeding erg belangrijk om stress te verminderen. Voedingsstoffen hebben namelijk een grote invloed op het ervaren van stress en geluk gedurende de dag. Dit heeft te maken met de spijsvertering. Gezonde voeding kan namelijk de natuurlijke energie gedurende de dag verhogen.

 

3.     Beweging en sport

Ook is het belangrijk om voldoende te bewegen en/of sporten. Tijdens het sporten komen er stoffen vrij in de hersenen die het gevoel van stress verminderen. Daarnaast zorgen deze stoffen voor het verhogen van het gevoel geluk.

 

4.     Ontspanning

Tevens is het belangrijk om écht te ontspannen. Het gaat hierbij om het lichaam en geest volledig tot rust te laten komen, dus geen telefoon, televisie of overige informatieve bronnen. Het gevolg hiervan is dat het de hersenen de tijd geeft om te focussen om datgeen wat ertoe doet, zonder nieuwe informatie te consumeren.

 

5.     Structuur aanbrengen

Daarnaast helpt het om structuur aan te brengen en stress te verminderen. Het gaat hierbij om verschillende vormen van structuur, bijvoorbeeld; huishouden, werk, agenda, boodschappen, sociale activiteiten en dag- en nachtritme.

 

6.     Verlaag het leef ritme

Ook het verlagen van het leef ritme is belangrijk om stress te verminderen. Men heeft namelijk de eigenschap om veel activiteiten gedurende de dag te willen uitvoeren waardoor er een continue druk is. Met het ervaren van stress tot gevolg. 

 

7.     Vermijdt alcohol en koffie

Het drinken van alcohol heeft een negatieve invloed op het verminderen van stress. De stress in het lichaam wordt namelijk heviger zodra de alcohol of cafeïne is uitgewerkt. Dit zorgt voor een neerwaartse spiraal.

 

8.     Mindfulness

Ook mindfulness helpt om stress te verminderen. Hierdoor wordt men bewust van hetgeen wat echt aandacht gedurende de dag verdient. Het heeft een ontspannende werking wat positief is voor het verminderen van spanning.

 

9.     Ademhalingsoefeningen

Daarnaast helpen ademhalingsoefeningen bij het verminderen van stress. Door het bewust worden van de ademhaling kan dit een positieve invloed hebben op ontspanning en rust ervaringen gedurende de dag.

 

10.  Behulp van supplementen

Tot slot kunnen supplementen ondersteuning bieden bij het verminderen van stress. Het supplement Rhodiola Stress is speciaal ontwikkeld voor de mentale gezondheid tijdens stressvolle situaties en periodes. Het helpt omgaan met stress en brengt rust.

Shop gerelateerd aan stress verminderen

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderwerp ‘Stress verminderen’ of product? Laat het ons gerust weten door contact met ons op te nemen.

Stress symptomen

stress symptomen

Stress symptomen

Stress symptomen kunnen van grote invloed zijn op iemand zijn of haar leven. Maar wat zijn eigenlijk stress symptomen (vrouw)? Wat doet stress met je lichaam symptomen? Wat zijn de symptomen van teveel stress? Hoe voelt spanning in je lichaam? En kun je ziek worden van stress? In dit artikel worden verschillende onderwerpen besproken en vragen beantwoord die hierbij horen.

Stress symptomen (vrouw)

Het ervaren van stress is niet direct slecht voor het lichaam. Het zorgt er namelijk voor dat men instaat is om snel en direct te reageren in bepaalde situaties. Echter is het langdurig ervaren van stress symptomen niet goed voor de gezondheid. Als het gaat om de symptomen kan er onderscheid gemaakt worden tussen lichamelijke-, psychologische- en emotionele symptomen.

 

Lichamelijke symptomen

De meest voorkomende symptomen die bij stress horen uiten zich in lichamelijke ongemakken. Deze variëren van persoon tot persoon en kunnen als zeer vervelend ervaren worden. De meest voorkomende zijn lichamelijke stress symptomen zijn:

 • Een verhoogde bloeddruk
 • Trillingen en trillen
 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Maagklachten
 • Vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Huidaandoeningen (jeuk, roodheid)
 • Duizeligheid en duizelingen
 • Overmatig zweten
 • Verhoogde hartslag
 • Ademhalingsproblemen en/of hyperventileren
 • Gespannen spieren (nek, rug, schouders)

 

Psychologische symptomen

Daarnaast kan stress invloed hebben op de psychologische functies. Langdurige stress kan de mentale processen verstoren waardoor cognitieve ongemakken op kunnen treden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Vergeetachtigheid (geheugenverlies)
 • Piekeren
 • Dwang (obsessieve) gedachten
 • Concentratieproblemen

 

Emotionele symptomen

Tot slot kunnen de stress symptomen zich uiten in emotionele ongemakken. De meest voorkomende ongemakken die hierbij horen zijn:

 • Vermijden van situaties
 • Zelf verwaarlozing
 • Angst
 • Woede
 • Frustratie
 • Boosheid
 • Prikkelbaarheid

Shop gerelateerd aan stress symptomen

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderwerp ‘Stress symptomen’ of product? Laat het ons gerust weten door contact met ons op te nemen.