Privacy beleid

Vaud B.V. (“Vaud”) respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat dit vertrouwelijk wordt behandeld. Vaud heeft een beleid ingevoerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vaud wil met behulp van dit privacy beleid u voorzien van informatie rondom de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

1 - Persoonsgegevens en toestemming

Met ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie of informatieonderdelen bedoeld waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals:

 • Contact gegevens, zoals de naam van uw bedrijf, uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum;
 • Aankoopgegevens, zoals uw bankgegevens en uw aankopen.

Met behulp van deze gegevens kan Vaud haar klanten direct dan wel indirect herkennen. Zoals hieronder nader beschreven, zal Vaud uw persoonsgegevens onder andere gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien dit vereist is, zullen wij hier afzonderlijke toestemming voor vragen.

2 - Het moment van inzamelen

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende tijdstippen worden verzameld, in het bijzonder wanneer u op de website van Vaud surft, wanneer u een bestelling plaatst, wanneer en wanneer u contact opneemt met onze klantenservice met vragen, klachten, etc.

3 - Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vaud voor verschillende doeleinden verzameld en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst met u:
  • voor het beantwoorden van uw vragen;
  • om u te voorzien van producten of diensten die u bij ons hebt aangevraagd.
 • Voor onze bedrijfsbelangen:
  • voor het verbeteren van onze producten, onze opleidingen en uw ervaringen op de Vaud-website;
  • voor het versturen van nieuwsbrieven over onze producten en opleidingen. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment hiervoor afmelden door gebruikmaking van de link “uitschrijven” onderaan elke e-mail correspondentie uit te schrijven op deze nieuwsbrieven. U kunt hiertoe ook een e-mail versturen naar: info@vaud.nl;
  • voor onze overige marketing doeleinden.
 • Voor het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Na uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen voor de doeleinden waarvoor u toestemming geeft.

4 - Verstrekking derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen en verwerken, voor doeleinden zoals hiervoor beschreven, met derde partijen die in onze opdracht opvolging geven aan uw registratie, bestelling, adviesvraag of verzoek. 

5 - Beveiliging

Vaud heeft de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsmede om verlies en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

6 - Cookies

Vaud maakt gebruik van cookies op de wijze beschreven in ons cookiebeleid op de website, zie hieronder.

7 - Gegevensopslag

De persoonsgegevens, die Vaud van u heeft verkregen, worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de transactiedata na zeven jaar zullen verwijderd.

8 - Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage. U kunt ons om bevestiging vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, dan geven wij – op uw verzoek – u toegang tot die persoonsgegevens en verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie. Als u fouten ontdekt in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, dan heeft u recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
 • Recht op beperking van de verwerking. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
 • Recht van bezwaar. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
 • Recht om een klacht in te dienen. Als u een vraag of een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een mail sturen naar info@vaud.nl. Als alternatief kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u contact wilt opnemen met Vaud in verband met het bovenstaande, dan kan dat via de onderstaande link of via het onderstaande adres. Vermeld dan om welke persoonsgegevens het gaat. Voeg hierbij ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, zodat we kunnen nagaan of de gevraagde wijzigingen toegestaan zijn. Uw verzoek zal door Vaud overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.