Skip to content

Cholesterol waarde

Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

Cholesterol waarde spelen een cruciale rol in onze gezondheid, met directe implicaties voor het risico op hart- en vaatziekten. Deze waarden worden bepaald door een bloedtest, bekend als een lipidenprofiel, dat essentiële informatie biedt over de verschillende soorten cholesterol in ons bloed. Een evenwichtig cholesterolniveau is van vitaal belang voor het handhaven van een gezond hart en bloedvaten. Dit artikel biedt een diepgaande uitleg over cholesterolwaarden, inclusief de definitie van normale waarden, de risico’s van te hoge niveaus, en strategieën voor het beheersen en verlagen van deze waarden om hartgezondheid te bevorderen. 

Uitleg over cholesterol waarde

Cholesterol waarde worden bepaald door een bloedonderzoek, vaak een lipidenprofiel genoemd. Dit profiel evalueert de hoeveelheid cholesterol in diverse lipoproteïnen, waarbij doorgaans de volgende metingen worden gedaan:

 • Totaal Cholesterol: De totale hoeveelheid cholesterol, bestaande uit zowel LDL- als HDL-cholesterol.
 • LDL-Cholesterol: Dit wordt beschouwd als het “slechte” cholesterol omdat een hoog niveau kan leiden tot de opbouw van plaque in de slagaders.
 • HDL-Cholesterol: Bekend als het “goede” cholesterol omdat het helpt bij het verwijderen van andere vormen van cholesterol uit de bloedstroom.
 • Triglyceriden: Dit zijn vetten in het bloed die worden geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Normale cholesterol waarde

De Gezondheidsraad heeft, in lijn met aanbevelingen van De Hartstichting, normen vastgesteld voor cholesterolwaarden per type om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. 

Totale cholesterol

De totale cholesterolwaarde omvat zowel LDL- als HDL-cholesterol. Het streven is deze waarde onder de 5,0 mmol/l te houden voor algemene gezondheid.

 • Aanbevolen: Minder dan 5,0 mmol/l 

LDL Cholesterol

LDL, of ‘slecht’ cholesterol, kan bloedvaten vernauwen en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. De aanbevolen waarden variëren op basis van risicoprofiel:

 • Algemeen aanbevolen: Minder dan 3,0 mmol/l
 • Bij risico op hart- en vaatziekten: Minder dan 2,6 mmol/l
 • Bij 70-plussers met risico op hart- en vaatziekten: Minder dan 1,8 mmol/l

HDL Cholesterol

HDL, of ‘goed’ cholesterol, helpt overtollig LDL cholesterol te verwijderen uit het lichaam. Hogere waarden zijn beter voor het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten.

 • Mannen: Meer dan 1,0 mmol/l
 • Vrouwen: Meer dan 1,2 mmol/l

Triglyceriden

Triglyceriden, vetten uit de voeding, zijn een belangrijke indicator voor hartgezondheid. Het is belangrijk deze waarde onder de 1,7 mmol/l te houden.

 • Aanbevolen: Minder dan 1,7 mmol/l

Deze richtlijnen zijn preventieve maatregelen om de gezondheid van het hart te bevorderen en het risico op hart- en vaatziekten te minimaliseren.

cholesterol waarde
cholesterol waarde

Te hoge cholesterol waarde

Ongeveer een vierde van de Nederlanders heeft te maken met een cholesterolgehalte dat hoger ligt dan aanbevolen. Een te hoge cholesterolwaarde houdt in dat deze boven de voorgestelde richtlijnen uitstijgt. 

Totale Cholesterol

 • Verhoogd: Boven de 5,0 mmol/l
 • Sterk verhoogd: Boven de 8,0 mmol/l 

LDL Cholesterol

LDL cholesterol waarde worden als te hoog beschouwd wanneer ze de volgende drempels overschrijden, afhankelijk van het algemene risico op hart- en vaatziekten:

 • Voor de algemene populatie: Boven de 3,0 mmol/l
 • Bij verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Boven de 2,6 mmol/l
 • Voor personen van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Boven de 1,8 mmol/l

Cholesterol waarde verlagen

Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is een bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten, waaronder hartaanvallen en beroertes. Gelukkig zijn er effectieve manieren om uw cholesterol waarde te verlagen en uw hartgezondheid te verbeteren. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over HDL cholesterol

De ideale LDL (slechte cholesterol) – en HDL (goede cholesterol) niveaus variëren afhankelijk van individuele gezondheidsfactoren, maar over het algemeen wordt gestreefd naar een LDL-gehalte onder de 100 mg/dL en een HDL-gehalte boven de 40 mg/dL voor mannen en boven de 50 mg/dL voor vrouwen. 

De optimale cholesterolwaarde is minder dan 200 mg/dL.

Een LDL-cholesterolwaarde boven de 190 mg/dL wordt beschouwd als gevaarlijk hoog.

De aanbevolen totale cholesterolwaarde voor vrouwen is minder dan 200 mg/dL.

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Joost
Joost

Productexpert

Robin
Robin

Productexpert

Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*