Skip to content

LDL Cholesterol

Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

LDL Cholesterol verlagen is in de hedendaagse gezondheidsbewuste samenleving van cruciaal belang om hart- en vaatziekten, een leidende doodsoorzaak wereldwijd, te voorkomen. LDL-cholesterol, vaak bestempeld als “slechte” cholesterol, speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van atherosclerose, een aandoening die het risico op hartinfarcten en beroertes aanzienlijk verhoogt. Dit artikel richt zich op het belang van het begrijpen en beheren van uw LDL-cholesterolniveaus, biedt diepgaande inzichten in hoe LDL-cholesterol functioneert binnen het lichaam, en legt uit hoe een overschot aan LDL-cholesterol bijdraagt aan cardiovasculaire aandoeningen. 

Wat is LDL cholesterol?

Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol staat bekend als “slechte” cholesterol vanwege zijn rol in de opbouw van plaque in de slagaders, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. LDL-cholesterol wordt geproduceerd door de lever en is cruciaal voor diverse lichaamsfuncties, waaronder de productie van celmembranen en hormonen. Het wordt echter problematisch wanneer het in te hoge concentraties voorkomt en begint te accumuleren aan de binnenkant van de slagaderwanden, wat de bloedstroom kan belemmeren en het risico op hartinfarcten en beroertes kan verhogen.

Verschil tussen LDL- en HDL cholesterol

Het grootste verschil tussen HDL- en LDL-cholesterol ligt in hun functie binnen het lichaam. LDL-cholesterol, vaak aangeduid als “slecht” cholesterol, transporteert cholesterol van de lever naar de cellen. Wanneer er te veel LDL-cholesterol in het bloed aanwezig is, kan het zich ophopen in de wanden van de bloedvaten, wat leidt tot atherosclerose, een belangrijke oorzaak van hartziekten en beroertes. HDL-cholesterol werkt tegen deze ophoping door cholesterol weg te transporteren van de arteriën naar de lever. 

Belang LDL cholesterol

Het monitoren van LDL-cholesterol is essentieel vanwege zijn directe verband met hartziekten. Wanneer LDL-cholesterol zich ophoopt in de bloedvaten, leidt dit tot atherosclerose, een proces waarbij de slagaders vernauwen en verharden. Dit kan de bloedstroom belemmeren en het risico op cardiovasculaire aandoeningen verhogen. Het handhaven van een gezond LDL-cholesterolniveau is daarom cruciaal voor het bevorderen van een langdurige hartgezondheid en het verminderen van het risico op hartziekten. 

LDL cholesterol waarde

Het begrijpen van LDL cholesterol waarde is essentieel voor het beoordelen van het risico op hart- en vaatziekten en het formuleren van een effectief beheersplan. De concentratie van LDL-cholesterol in het bloed wordt uitgedrukt in milligram per deciliter (mg/dL), en gezondheidsexperts hebben specifieke richtlijnen ontwikkeld om deze waardes te classificeren.

Interpretatie van LDL-Cholesterol waarde:

 • Optimaal (<100 mg/dL): Een LDL-cholesterol waarde van minder dan 100 mg/dL wordt beschouwd als optimaal en wijst op een laag risico op hart- en vaatziekten. Dit niveau is vooral wenselijk voor individuen met een reeds bestaand risico op hartziekten of andere onderliggende gezondheidsaandoeningen.
 • Acceptabel (100-129 mg/dL): Waarden in dit bereik worden als acceptabel beschouwd voor personen zonder hartziekten. Echter, voor patiënten met hartziekten of diabetes, of die meerdere risicofactoren voor hartziekten hebben, kan zelfs dit niveau als te hoog worden beschouwd.
 • Grensgeval hoog (130-159 mg/dL): LDL-cholesterol waarde binnen dit bereik worden gezien als grensgeval hoog. Individuen met niveaus in dit bereik moeten hun levensstijl en dieet heroverwegen en mogelijk aanpassen om hun cholesterol te verlagen en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.
 • Hoog (160-189 mg/dL): Dit niveau wordt als hoog beschouwd en vereist vaak meer agressieve maatregelen, waaronder levensstijlveranderingen en mogelijk medicatie, om het cholesterolgehalte te verlagen en het risico op cardiovasculaire aandoeningen te verminderen.
 • Zeer hoog (≥190 mg/dL): Een LDL-cholesterolwaarde van 190 mg/dL of hoger wordt geclassificeerd als zeer hoog. Dit niveau wijst op een significant risico op hart- en vaatziekten. Individuen met dergelijke waarden hebben meestal intensieve behandeling nodig, waaronder levensstijl aanpassingen en medicatie, onder toezicht van een gezondheidszorgprofessional.
ldl cholesterol
ldl cholesterol

LDL cholesterol te hoog en het gevaar

Een verhoogd niveau van LDL-cholesterol, vaak aangeduid als “slecht” cholesterol, is een significante gezondheidszorg die nauwlettend gevolgd moet worden vanwege de directe relatie met de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. LDL-cholesterol draagt bij aan de opbouw van plaque in de slagaders, een proces bekend als atherosclerose, dat kan leiden tot vernauwing en verstijving van de slagaders. Dit vergroot de kans op ernstige cardiovasculaire aandoeningen, waaronder hartinfarcten en beroertes.

Het sluipende gevaar

Een van de meest verraderlijke aspecten van hoog LDL-cholesterol is dat het zich vaak ontwikkelt zonder merkbare symptomen. Vele individuen zijn zich niet bewust van hun verhoogde cholesterolniveaus totdat ze geconfronteerd worden met ernstige gezondheidscomplicaties. Dit benadrukt het belang van regelmatige cholesterolcontroles als een cruciaal onderdeel van preventieve gezondheidszorg. Door cholesterolniveaus te monitoren, kunnen individuen en hun zorgverleners potentiële risico’s vroegtijdig identificeren en aanpakken.

Risico op hartziekten

Het directe verband tussen hoog LDL-cholesterol en hartziekten is aanzienlijk. Wanneer LDL-cholesterol zich ophoopt in de slagaderwanden, veroorzaakt het de vorming van harde plaques die de bloedstroom kunnen beperken of zelfs blokkeren. Deze aandoening, bekend als atherosclerose, verhoogt het risico op coronaire hartziekte, angina (pijn op de borst), hartinfarcten en beroertes. Het beheersen van LDL-cholesterolniveaus is daarom van cruciaal belang om deze risico’s te minimaliseren. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Risico factoren te hoog LDL cholesterol

Een hoog niveau van LDL-cholesterol in het bloed is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Verschillende factoren kunnen bijdragen aan verhoogde LDL-cholesterolwaarden, waarbij levensstijl, dieet, genetica en medische aandoeningen de voornaamste oorzaken zijn. Een dieper inzicht in deze factoren kan helpen bij het identificeren en aanpakken van risico’s. 

Dieet

De consumptie van voedingsmiddelen die rijk zijn aan verzadigde vetten en transvetten staat centraal in de discussie over dieet gerelateerde risicofactoren voor hoog LDL-cholesterol. Verzadigde vetten, veelal aanwezig in dierlijke producten zoals rood vlees en volvette zuivelproducten, en transvetten, gevonden in sommige bewerkte voedingsmiddelen en gebak, kunnen het LDL-cholesterolniveau aanzienlijk verhogen. 

Levensstijl

Een ongezonde levensstijl draagt bij aan een verhoogd risico op hoog LDL-cholesterol door het verminderen van de hoeveelheid “goede” HDL-cholesterol en het faciliteren van de accumulatie van LDL-cholesterol in het bloed. Roken heeft een negatieve impact op het cholesterolmetabolisme door het HDL-cholesterol te verlagen en de oxidatieve schade aan LDL-cholesterol te vergroten, wat bijdraagt aan de vorming van plaques in de slagaders. Overgewicht, vooral met een hogere vetverdeling rond de buik, kan leiden tot hogere LDL-cholesterolwaarden en lagere HDL-cholesterolwaarden. 

Genetica

Genetica speelt een significante rol in het bepalen van cholesterolniveaus. Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een voorbeeld van hoe genetische aanleg kan leiden tot uitzonderlijk hoge niveaus van LDL-cholesterol, zelfs bij jonge individuen, wat het risico op hartziekten aanzienlijk verhoogt. Personen met een familiegeschiedenis van hoge cholesterol of vroegtijdige hartziekten moeten extra waakzaam zijn over hun cholesterolniveaus. 

Medische aandoeningen

Verschillende medische aandoeningen kunnen een invloed hebben op de cholesterolniveaus. Bijvoorbeeld, diabetes type 2 kan de regulatie van cholesterol bemoeilijken, wat kan resulteren in hogere LDL-cholesterolwaarden. Hypothyreoïdie, nierziekten en bepaalde leveraandoeningen kunnen ook leiden tot een verhoogd cholesterolgehalte. 

LDL cholesterol verlagen

Het effectief verlagen van LDL cholesterol vereist een holistische benadering die zich richt op dieet, lichaamsbeweging, en indien nodig, medicatie. Het beheren van LDL-cholesterol is essentieel voor het verminderen van het risico op hartziekten en het bevorderen van een algehele gezonde levensstijl. 

Dieet

Een hart-gezond dieet speelt een sleutelrol in het verlagen van LDL-cholesterol. Dit dieet legt de nadruk op het verminderen van de inname van verzadigde vetten en transvetten, die beide kunnen leiden tot hogere LDL-cholesterolwaarden. Verzadigde vetten zijn te vinden in voedingsmiddelen zoals rood vlees en volvette zuivelproducten, terwijl transvetten voornamelijk in bewerkte voedingsmiddelen en sommige bakproducten voorkomen. Het vervangen van deze vetten door gezondere vetten, zoals die gevonden in vis, noten, en plantaardige oliën, kan helpen bij het verlagen van LDL-cholesterol.

Daarnaast is het verhogen van de inname van vezels, vooral oplosbare vezels, cruciaal voor het verminderen van LDL-cholesterol. Oplosbare vezels, gevonden in voedingsmiddelen zoals haver, fruit, bonen, en linzen, kunnen helpen cholesterol in de darmen te binden en uit het lichaam te verwijderen voordat het in de bloedbaan kan komen. Het aanbevolen dagelijkse vezelgebruik voor volwassenen ligt tussen de 25 en 30 gram, met de nadruk op oplosbare vezels. 

Lichaamsbeweging

Regelmatige lichaamsbeweging is een andere effectieve manier om LDL-cholesterol te verlagen. Fysieke activiteit kan helpen het “goede” high-density lipoprotein (HDL) cholesterol te verhogen, dat helpt om het “slechte” LDL-cholesterol uit de bloedbaan te verwijderen. De American Heart Association beveelt aan om ten minste 150 minuten matige intensiteit of 75 minuten intensieve lichaamsbeweging per week uit te voeren. Activiteiten kunnen variëren van wandelen, joggen, fietsen tot zwemmen of groepsfitnessklassen, afhankelijk van wat het beste past bij de individuele voorkeuren en gezondheidsomstandigheden.

Medicatie

Voor sommige mensen zijn levensstijlveranderingen alleen niet voldoende om hun LDL-cholesterol tot een veilig niveau te verlagen. In deze gevallen kan medicatie noodzakelijk zijn. Statines zijn de meest voorgeschreven klasse van medicijnen voor het verlagen van cholesterol. Ze werken door de productie van cholesterol in de lever te remmen, wat resulteert in lagere niveaus van LDL-cholesterol in het bloed. Andere medicatie opties omvatten cholesterolabsorptieremmers, PCSK9-remmers, en bilezuurbindende harsen, elk met hun eigen mechanismen en voordelen. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over LDL cholesterol

De ideale LDL-cholesterolwaarde ligt doorgaans onder de 100 mg/dL, maar dit kan variëren afhankelijk van individuele gezondheidsfactoren.

LDL (low-density lipoprotein) is generally considered worse than HDL (high-density lipoprotein) as it tends to deposit cholesterol in the arteries, increasing the risk of heart disease, while HDL helps remove cholesterol from the arteries, reducing the risk.

Je kunt je LDL-cholesterol verlagen door regelmatig te bewegen, gezond te eten, te stoppen met roken, en indien nodig medicatie te nemen zoals voorgeschreven door een arts.

LDL stijgt door een overschot aan verzadigde vetten en cholesterol in de voeding, genetische factoren, gebrek aan lichaamsbeweging en andere gezondheids gerelateerde oorzaken. 

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Joost
Joost

Productexpert

Robin
Robin

Productexpert

Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*