Skip to content

LDL Cholesterol

Claire
Claire

Gezondheidsdeskundige Vaud

Het verlagen van LDL cholesterol is cruciaal in de huidige maatschappij die zich bewust is van gezondheid om hart- en vaatziekten te voorkomen, wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. LDL cholesterol, vaak bestempeld als “slecht” cholesterol, speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van atherosclerose, een aandoening die het risico op hartaanvallen en beroertes aanzienlijk verhoogt. Dit artikel richt zich op het belang van het begrijpen en beheren van het gehalte aan LDL cholesterol, biedt diepgaand inzicht in hoe LDL cholesterol functioneert in het lichaam en legt uit hoe een teveel aan LDL cholesterol bijdraagt aan hart- en vaatziekten. 

Wat is LDL cholesterol?

Low-density lipoproteïne (LDL) cholesterol staat bekend als “slecht” cholesterol vanwege zijn rol in het opbouwen van plaque in de slagaders, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. LDL cholesterol wordt geproduceerd door de lever en is cruciaal voor verschillende lichaamsfuncties, waaronder de productie van celmembranen en hormonen. Het wordt echter problematisch wanneer het in te hoge concentraties voorkomt en zich begint op te hopen aan de binnenkant van slagaderwanden, waardoor de bloedstroom kan worden belemmerd en het risico op hartaanvallen en beroertes toeneemt. 

Verschil tussen LDL- en HDL cholesterol

Het belangrijkste verschil tussen HDL- en LDL-cholesterol ligt in hun functie in het lichaam. LDL cholesterol, vaak “slecht” cholesterol genoemd, vervoert cholesterol van de lever naar de cellen. Wanneer er te veel LDL cholesterol in het bloed zit, kan het zich ophopen in de wanden van de bloedvaten, wat leidt tot atherosclerose, een belangrijke oorzaak van hartaandoeningen en beroertes. HDL cholesterol werkt deze ophoping tegen door cholesterol weg te transporteren van de slagaders naar de lever. 

Belang LDL cholesterol

Het controleren van LDL cholesterol is essentieel vanwege het directe verband met hartaandoeningen. Wanneer LDL cholesterol zich ophoopt in bloedvaten, leidt dit tot vaatverkalking, een proces waarbij slagaders vernauwen en verharden. Dit kan de bloedstroom belemmeren en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Het is daarom van essentieel belang om het LDL cholesterolgehalte gezond te houden om de gezondheid van het hart op de lange termijn te bevorderen en het risico op hartaandoeningen te verminderen. 

LDL cholesterol waarde

Inzicht in de LDL cholesterol waarde is essentieel voor het beoordelen van het risico op hart- en vaatziekten en het opstellen van een effectief behandelplan. De concentratie LDL cholesterol in het bloed wordt uitgedrukt in milligram per deciliter (mg/dL) en gezondheidsdeskundigen hebben specifieke richtlijnen ontwikkeld om deze waarden te kunnen classificeren:

 • Optimaal (<100 mg/dL): Een LDL-cholesterol waarde van minder dan 100 mg/dL wordt beschouwd als optimaal en wijst op een laag risico op hart- en vaatziekten. Dit niveau is vooral wenselijk voor individuen met een reeds bestaand risico op hartziekten of andere onderliggende gezondheidsaandoeningen.
 • Acceptabel (100-129 mg/dL): Waarden in dit bereik worden als acceptabel beschouwd voor personen zonder hartziekten. Echter, voor patiënten met hartziekten of diabetes, of die meerdere risicofactoren voor hartziekten hebben, kan zelfs dit niveau als te hoog worden beschouwd.
 • Grensgeval hoog (130-159 mg/dL): LDL-cholesterol waarde binnen dit bereik worden gezien als grensgeval hoog. Individuen met niveaus in dit bereik moeten hun levensstijl en dieet heroverwegen en mogelijk aanpassen om hun cholesterol te verlagen en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.
 • Hoog (160-189 mg/dL): Dit niveau wordt als hoog beschouwd en vereist vaak meer agressieve maatregelen, waaronder levensstijlveranderingen en mogelijk medicatie, om het cholesterolgehalte te verlagen en het risico op cardiovasculaire aandoeningen te verminderen.
 • Zeer hoog (≥190 mg/dL): Een LDL-cholesterolwaarde van 190 mg/dL of hoger wordt geclassificeerd als zeer hoog. Dit niveau wijst op een significant risico op hart- en vaatziekten. Individuen met dergelijke waarden hebben meestal intensieve behandeling nodig, waaronder levensstijl aanpassingen en medicatie, onder toezicht van een gezondheidszorgprofessional.
ldl cholesterol
ldl cholesterol

LDL cholesterol te hoog en het gevaar

Een verhoogd LDL cholesterolgehalte, vaak “slecht” cholesterol genoemd, is een belangrijk gezondheidsprobleem dat nauwlettend in de gaten moet worden gehouden vanwege de directe relatie met de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. 

Het sluipende gevaar

Een van de meest verraderlijke aspecten van een hoog LDL cholesterolgehalte is dat het zich vaak ontwikkelt zonder merkbare symptomen. Veel mensen zijn zich niet bewust van hun verhoogde cholesterol tot ze te maken krijgen met ernstige gezondheidscomplicaties. Dit benadrukt het belang van regelmatige cholesterolcontroles als cruciaal onderdeel van preventieve gezondheidszorg. 

Risico op hartziekten

Het directe verband tussen een hoog LDL cholesterolgehalte en hartaandoeningen is aanzienlijk. Wanneer LDL cholesterol zich ophoopt in slagaderwanden, veroorzaakt het de vorming van harde plaques die de bloedstroom kunnen beperken of zelfs blokkeren. Deze aandoening, bekend als atherosclerose, verhoogt het risico op kransslagaderaandoeningen, angina pectoris (pijn op de borst), hartaanvallen en beroertes. Het onder controle houden van het LDL cholesterolgehalte is daarom cruciaal om deze risico’s te minimaliseren. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Risico factoren te hoog LDL cholesterol

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan een verhoogd LDL cholesterolgehalte, waarbij levensstijl, voeding, genetica en medische aandoeningen de belangrijkste oorzaken zijn. Een beter begrip van deze factoren kan helpen bij het identificeren en aanpakken van risico’s. 

Vetrijk dieet

De consumptie van voedingsmiddelen die rijk zijn aan verzadigde vetten en transvetten staat centraal in de discussie over voedingsgerelateerde risicofactoren voor een hoog LDL cholesterolgehalte. Verzadigde vetten, meestal aanwezig in dierlijke producten zoals rood vlees en volvette zuivelproducten en transvetten, gevonden in sommige bewerkte voedingsmiddelen en gebak, kunnen het LDL cholesterolgehalte aanzienlijk verhogen. 

Levensstijl

Een ongezonde levensstijl draagt bij aan een verhoogd risico op een hoog LDL cholesterol door de hoeveelheid “goed” HDL cholesterol te verminderen en de ophoping van LDL-cholesterol in het bloed te vergemakkelijken. Roken heeft een negatieve invloed op de cholesterolstofwisseling doordat het HDL cholesterol vermindert en de oxidatieve schade aan LDL cholesterol toeneemt, wat bijdraagt aan de vorming van plaque in de slagaders. Overgewicht, vooral met een hogere vetverdeling rond de buik, kan leiden tot hogere LDL cholesterolwaarden en lagere HDL cholesterolwaarden. 

Erfelijkheid

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het cholesterolgehalte. Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een voorbeeld van hoe genetische aanleg kan leiden tot uitzonderlijk hoge LDL cholesterolwaarden, zelfs bij jonge mensen, waardoor het risico op hartaandoeningen aanzienlijk toeneemt. Mensen met een familiegeschiedenis van hoge cholesterol of vroege hartaandoeningen moeten extra alert zijn op hun cholesterolwaarden. 

Medische aandoeningen

Verschillende medische aandoeningen kunnen het cholesterolgehalte beïnvloeden. Diabetes type 2 kan bijvoorbeeld de regulatie van cholesterol verstoren, wat kan leiden tot hogere LDL cholesterolwaarden. Hypothyreoïdie, nieraandoeningen en bepaalde leveraandoeningen kunnen ook leiden tot verhoogde cholesterolwaarden.

LDL cholesterol verlagen

Voor het effectief verlagen van LDL cholesterol is een alomvattende aanpak nodig die zich richt op voeding, lichaamsbeweging en indien nodig, medicatie. Het beheersen van LDL cholesterol is essentieel voor het verminderen van het risico op hartaandoeningen en het bevorderen van een algehele gezonde levensstijl. 

Dieet

Een gezond dieet voor het hart speelt een belangrijke rol bij het verlagen van LDL cholesterol. Bij dit dieet ligt de nadruk op het verminderen van de inname van verzadigde vetten en transvetten, die beide kunnen leiden tot een hoger LDL cholesterolgehalte. Verzadigde vetten worden aangetroffen in voedingsmiddelen zoals rood vlees en volvette zuivelproducten, terwijl transvetten vooral worden aangetroffen in bewerkte voedingsmiddelen en sommige gebakken producten. Het vervangen van deze vetten door gezondere vetten, zoals die in vis, noten en plantaardige oliën, kan helpen om het LDL cholesterol te verlagen.

Daarnaast is het verhogen van de inname van vezels, vooral oplosbare vezels, cruciaal voor het verlagen van LDL cholesterol. Oplosbare vezels, die voorkomen in voedingsmiddelen zoals haver, fruit, bonen en linzen, kunnen helpen cholesterol in de darmen te binden en uit het lichaam te verwijderen voordat het in de bloedbaan terechtkomt. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels voor volwassenen ligt tussen de 25 en 30 gram, met de nadruk op oplosbare vezels.

Lichaamsbeweging

Regelmatige lichaamsbeweging is een andere effectieve manier om LDL cholesterol te verlagen. Lichaamsbeweging kan helpen om het “goede” HDL cholesterol (high-density lipoproteïne) te verhogen, wat helpt om het “slechte” LDL cholesterol uit de bloedbaan te verwijderen. De American Heart Association beveelt ten minste 150 minuten matig intensieve of 75 minuten intensieve lichaamsbeweging per week aan. Activiteiten kunnen variëren van wandelen, joggen, fietsen tot zwemmen of fitness, afhankelijk van wat het beste past bij de individuele voorkeuren en gezondheidstoestand. 

Medicatie

Voor sommige mensen zijn veranderingen in levensstijl alleen niet genoeg om hun LDL cholesterol tot een veilig niveau te verlagen. In deze gevallen kan medicatie nodig zijn. Statines zijn de meest voorgeschreven medicijnen om cholesterol te verlagen. Ze werken door de productie van cholesterol in de lever te remmen, wat resulteert in lagere niveaus van LDL cholesterol in het bloed. Andere medicatie opties zijn cholesterol absorptie remmers, PCSK9-remmers en galzuur bindende harsen, elk met hun eigen mechanismen en voordelen. 

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*

Veel gestelde vragen over LDL cholesterol

De ideale LDL-cholesterolwaarde ligt doorgaans onder de 100 mg/dL, maar dit kan variëren afhankelijk van individuele gezondheidsfactoren.

LDL (low-density lipoprotein) is generally considered worse than HDL (high-density lipoprotein) as it tends to deposit cholesterol in the arteries, increasing the risk of heart disease, while HDL helps remove cholesterol from the arteries, reducing the risk.

Je kunt je LDL-cholesterol verlagen door regelmatig te bewegen, gezond te eten, te stoppen met roken, en indien nodig medicatie te nemen zoals voorgeschreven door een arts.

LDL stijgt door een overschot aan verzadigde vetten en cholesterol in de voeding, genetische factoren, gebrek aan lichaamsbeweging en andere gezondheids gerelateerde oorzaken. 

 1. Holmes, M.V., Ala-Korpela, M. What is ‘LDL cholesterol’?. Nat Rev Cardiol 16, 197–198 (2019). https://doi.org/10.1038/s41569-019-0157-6
 2. März, W., Kleber, M.E., Scharnagl, H. et al. HDL cholesterol: reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol 106, 663–675 (2017). https://doi.org/10.1007/s00392-017-1106-1

 3. Simoons, M., & Casparie, A. (1998). Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus “Cholesterol”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 2096–2101. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5576
 4. van Balen, J.A.M. et al. (2012). Cholesterol. In: van Balen, J.A.M., et al. San Memoboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-9129-5_26
 • Rode Gistrijst draagt bij aan de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
 • Rode Gistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
 • Rode Gistrijst goed voor de cholesterolspiegel
 • Rode Gistrijst voor het behoud van een verantwoord cholesterolgehalte
 • Rode Gistrijst voor het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed
Gratis advies op maat

We geven u graag gratis uitgebreid advies van onze gezondheidsdeskundigen.

Joost
Joost

Productexpert

Robin
Robin

Productexpert

Claire
Claire

Productexpert

4.8/5

Goed voor de cholesterolspiegel*